25 juli 2024

Sluis bij Ten Boer draait eind juli weer

0

Groningen – De sluis Oosterdijkshorn in de Westerwijtwerdermaar bij Ten Boer zal de tweede helft van juli weer draaien. Een noodreparatie maakt de afsluiting van een belangrijk deel van het Noord-Groninger vaargebied, die ruim twee jaar heeft geduurd, ongedaan.

Dit antwoorden Gedeputeerde Staten op schriftelijke vragen van het PvdA-statenlid Henk Nijboer. Hij vond het ongelooflijk dat een belangrijk deel van de Groninger vaarroute jaren is afgesloten terwijl de provincie de vaarrecreatie in Groningen juist wil bevorderen en daar veel geld voor uittrekt.


De sluis werd in 2002 gesloten nadat een van de kettingen van de deur van de sluis afbrak. De sluis was te gevaarlijk en moet eigenlijk geheel gerestaureerd worden. De miljoenen verslindende restauratie vormde lange tijd de inzet van een strijd tussen het waterschap Noorderzijlvest en het provinciebestuur. Volgens de provincie viel de restauratie onder onderhoud en zou het waterschap, de beheerder van de sluis, die kosten moeten dragen. Het waterschap vond echter dat de provincie hier moest bijspringen omdat een grootscheepse restauratie noodzakelijk is.


De firma Heuvelman uit Delfzijl zal er nu eerst zorg voor dragen dat de beide deuren van de sluis weer naar behoren werken en veilig zijn voor gebruik. De ene deur wordt voorzien van een nieuwe motor. De stalen constructies, waarin de deuren op en neer gaan, worden van roest ontdaan. En de delen die verrot zijn worden vervangen. Wanneer de uiteindelijke restauratie en het herstel van de kademuren zal worden uitgevoerd is nog de grote vraag. Net als wie dat gaat betalen.


Blij


De Watersportbond afdeling Noord is blij met de openstelling. Voorzitter Janny Dubois zegt in principe vrede te hebben met de ‘noodreparatie’. ”Zo mag je het eigenlijk niet noemen, want de deur wordt gewoon goed gemaakt. Restauratie is mooi, maar voor de watersporters niet het belangrijkste. We kunnen er weer langs en dat is het voornaamste. Wel jammer dat zoiets twee jaar moet duren.”


Onderhoudsplicht


De provincie Groningen gaat de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s wijzen op de onderhoudsplicht van waterwerken. Het komt volgens de provincie te vaak voor dat waterschappen het geld dat van rijkswege beschikbaar wordt gesteld voor onderhoud van bruggen en sluizen voor andere zaken gebruiken. Gevolg is dat de toestand snel achteruit gaat en dat restauratie vaak nog de enige oplossing is.


Vervolgens kloppen de waterschappen dan aan bij de provincie voor een financi‘le bijdrage. De provincie wil de waterschappen nu op het hart drukken dat geld voor onderhoud ook als zodanig gebruikt moet worden.


Nieuwe brug over Hoendiep


Er komt een nieuwe brug over het Hoendiep bij de Poffert in Leek. De oude uit 1860 daterende brug, die op de vaarroute ligt tussen Briltil en het Leekstermeer, zal worden vervangen door een kopie. De oude brug kon niet meer gebruikt worden nadat er lange tijd te zwaar vrachtverkeer over heen is gereden. Het enige verschil is dat de oude brug een draaibrug was en de nieuwe een klapbrug wordt. Disndagavond worden omwonenden ge•nformeerd op het gemeentehuis

www.dvhn.nl

Geef een reactie