25 april 2024

Sluitende rekening 2003 en tekort lopende begroting

0

SLUITENDE REKENING 2003 EN TEKORT OP LOPENDE BEGROTING

De gemeenterekening 2003 van de gemeente Loppersum sluit met een batig saldo van bijna Û 27.000,–. De Lopster rekenmeesters hebben met de smalle marges van deze begroting zich uitstekend staande weten te houden in het afgelopen jaar.

Het overschot wordt toegevoegd aan de reserve voor diverse doeleinden. In de vergadering van 29 juni heeft de gemeenteraad de rekening 2003 vastgesteld.

Rapportage begroting 2004
De 1e tussentijdse rapportage van de begroting 2004 geeft structureel een nadelig saldo van Û 293.563,00 en incidenteel een voordelig saldo van Û 206.889,00 te zien. In totaal is er een tekort van Û 86.674,00.
De gemeenteraad heeft in de juni-vergadering besloten om een bedrag van Û 27.537,00 ten laste te brengen van de post onvoorziene uitgaven (structureel) en een bedrag van Û 11.035,00 ten lasten van de post onvoorziene uitgaven (incidenteel). Het restant ad. Û  48.102,00 komt ten laste van de reserve diverse doeleinden.


Voor het uitgebreide raadsvoorstel ga naar Gemeenteraadsvergadering 28 juni 2004

www.loppersum.nl

Geef een reactie