18 juni 2024

Leefbaarheid, krimp, eenzaamheid, economische teruggang. Zomaar een aantal termen die in onze gemeente steeds actueler worden omdat de inwoners, en daarmee de gemeente Loppersum, steeds meer van de gevolgen hiervan merken. De gemeente wil Stedum de mogelijkheid geven om een ‘sociaal’ gedeelte toe te voegen aan de dorpsvisie. Ze wil dat Stedum haar visie geeft op sociale aspecten in de woon- en leefomgeving.

Doelgroepen als ouderen, jongeren en kinderen moeten aan bod komen, maar ook onderwerpen als eenzaamheid, leefbaarheid, cohesie en activering.
Ook kan het dorp zelf onderwerpen en doelgroepen beschrijven. De gemeente Loppersum wil bereiken dat de dorpsvisie verder gaat dan het onderhoud van de fietspaden en bijdraagt aan het inzicht op eerder genoemde onderwerpen. Hieruit kan blijken dat op onderdelen ondersteuning en/of oplossingen nodig zijn.
De nadruk moet liggen op zelfstandige ontwikkeling van deze visie, die bij voorkeur gekoppeld wordt aan de ‘gewone’ dorpsvisie, ‘Stedum Straks’. De vereniging van dorpsbelangen mag (externe) begeleiding inhuren voor een bepaald budget. Naast het budget voor de ontwikkeling van de sociale dorpvisie zijn er ook middelen om een (deel) van de sociale dorpsvisie uit te voeren. Dit zal dan gaan om een proefperiode voor de jaren 2010 en een uitloop naar 2011.
Behalve Stedum mag ook ’t Zandt gebruik maken van de mogelijkheid een ‘sociale paragraaf’ toe te voegen aan de dorpsvisie. Belangrijk is dat het resultaat overdraagbaar is aan andere dorpen.
Voor het ontwikkelen van de sociale dorpsvisie zoekt het bestuur van dorpsbelangen dorpsgenoten die zich hiervoor in willen zetten. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 21 mei zal hierover gesproken worden. Contactpersoon binnen dorpsbelangen is Lorette Verment.

Dorpsbelangen Stedum

Geef een reactie