29 november 2023

Inmiddels lijkt de speelweek 2007 al weer heel lang geleden. Iedereen is weer begonnen met school, werk en andere zaken. Toch vinden we het belangrijk om de sponsors te noemen. Deze sponsors hebben het mogelijk gemaakt om de speelweek doorgang te laten vinden en de speelweekorganisatie financieel draagkrachtig te maken. Met andere woorden: zonder sponsoring en subsidie zou het evenement niet kunnen plaatsvinden. Daarom bedanken we de volgende sponsors voor hun financiële bijdragen, de koeken, de ijsjes, de drankjes, de snoepjes, het speelgoed en niet onbelangrijk de koffie aan de indianenspeelweek 2007!

Vereniging Dorpsbelangen (subsidie jeugd- en jongerenwerk), G.E.D. Reindersstichting, Rabobank Noord-Nederland, Culturele Raad Stedum, Vast Banket, Troefmarkt Stedum, Plus Tuitman Middelstum, C1000 Loppersum, J. v.d. Werff, Sodexho catering, supermarkt Golff Hoogkerk, Geref. Kerk Stedum. Verder bedanken we café Het Oude Raedthuys als vergaderlocatie waar we de voorbereidingen voor speelweek 2007 zijn gestart.

 

Speelweekorganisatie

Johan Brokken

Ineke van Zanten


www.stedum.com

Geef een reactie