20 mei 2024

Spijk vecht voor behoud bibliotheek

0

Delfzijl – Het oudste en het jongste lid van de bibliotheek in Spijk hebben donderdagmiddag een petitie met bijna 900 handtekeningen aangeboden aan burgemeester Maritje Appel van Delfzijl tegen de dreigende sluiting van deze voorziening. Het leeftijdsverschil van het duo, mevrouw Bronsema (92) en Gert Jan Dijkhuizen (3) onderstreepte het grote belang van de bibliotheek voor jong en oud. Het initiatief tot de handtekeningenactie is van Dorpsbelangen Spijk en de tien vrijwilligsters van de bibliotheek.

De mogelijke sluiting van de bieb in Spijk is het gevolg van de forse bezuinigingen die de gemeente Delfzijl moet doorvoeren. De subsidie aan de bibliotheek Delfzijl, waar de uitleenvoorziening in Spijk een dependance van is, zou dan met 70.000 euro worden teruggedraaid. Het stichtingsbestuur van de bibliotheek heeft al aangekondigd dat de Spijkster bieb dan niet in stand gehouden kan worden. Tenzij de gemeente instemt met een eenmalige bijdrage voor gedeeltelijke automatisering van de uitleenbalie in Delfzijl.


Het dorp Spijk en de medewerksters van de bibliotheek willen dit niet afwachten en proberen nu al de raadsleden te overtuigen van het belang van de dorpsvoorziening. “De bibliotheek heeft een belangrijke sociale functie”, zegt vrijwilligster Liny Gardenier. “We hebben 660 leden, waarvan meer dan de helft jeugdleden. Wat is het alternatief voor hen? Twee uur in de week een bezoek van de bibliobus? Die is slecht toegankelijk voor veel leners. En een rit naar Delfzijl is voor de meesten helemaal een te hoge drempel. Alle politieke partijen hebben de leefbaarheid van de dorpen hoog in het vaandel staan, laten ze dat nu maar eens met daden bewijzen.”


Het betoog van Liny Gardenier is uit het hart gegrepen van vice-voorzitter Klaas Kooistra van Dorpsbelangen Spijk. “We zijn hier in het dorp de laatste tijd al veel kwijtgeraakt, waaronder twee bankkantoren en een bloemenwinkel. Gelukkig hebben we nu nog een actief verenigingsleven, twee scholen, een supermarkt en een paar winkeltjes. Maar wat gebeurt er als de dorpsbewoners hun boeken moeten gaan lenen in Delfzijl. Dan gaan ze daar misschien ook hun boodschappen doen en kunnen de winkels in Spijk het ook niet meer bolwerken. Dan is het snel gedaan met de leefbaarheid in dit dorp.”

www.dvhn.nl

Geef een reactie