26 februari 2024

Voor de inwoners van Stedum en Lellens wordt op zaterdagavond 11 oktober een
spooktocht georganiseerd onder auspici‘n van Dorpsbelangen Stedum. Twee
Stedumers, Anneke Wiersema en Nanne Santing, ook wel bekend als het Spookgenootschap, hebben de spooktocht ontworpen, deze keer in het Stemer
Bos. Na afloop van een avondje griezelen worden de deelnemers ontvangen met soep en broodjes. Per groep mag er ŽŽn zaklantaarn worden meegenomen. Het wordt aanbevolen dit ook te doen, het Stemer Bos kan erg donker zijn en er
zijn geen verharde paden. Daarom laarzen aantrekken, en kleding die tegen een stootje kan.

De tocht wordt gelopen in groepjes van vier personen. Opgave bij Anneke
Wiersema, tel 551802, kosten 6 euro.

© Archief www.stedum.com

De spoken

Geef een reactie