21 juli 2024

Spooktocht een dag opgeschoven

0

Hallo Dorpsgenoten!

In de laatst verschenen Stedumer hebben jullie kunnen lezen dat er op vrijdag 10 oktober een spokentocht gehouden zal gaan worden.


Deze is echter verplaatst naar zaterdag 11 oktober.

De startplaats van de tocht en de wijze van opgave is onveranderd. Wat echter vooral belangrijk is dat de deelname beperkter kan zijn dan op de vrijdagavond. Wilt u meedoen wees er dan snel bij want vol is vol!

Zie voor verdere bijzonderheden over de tocht en aanmelding de Stedumer van september.

© Archief www.stedum.com

Nanne Santing

Geef een reactie