27 februari 2024

Staatssecretaris Dekker bezoekt gemeente Loppersum

0
Op maandag 24 juni komt staatssecretaris Dekker van Onderwijs, op uitnodiging van wethouder Olga Hartman-Togtema naar de gemeente Loppersum. Aanleiding voor mij om de staatssecretaris uit te nodigen is de knellende wet- en regelgeving bij het laten samenwerken en fuseren van scholen in een krimpgebied als het onze. De gemeente Loppersum heeft nog 12 scholen en om maatwerk te kunnen toepassen bij fusie en samenwerking van steeds kleiner wordende scholen is het essentieel dat we ruimte krijgen om te experimenteren.
Staatssecretaris Dekker heeft op 27 mei in Wolfaartsdijk zijn plannen gepresenteerd hoe scholen te helpen met krimp om te gaan. Onderdeel van deze plannen is het aanmoedigen van de samenwerking tussen scholen. Op de locatie van OBS Dieftil in Oosterwijtwerd willen we de staatssecretaris in de praktijk laten zien op welke wijze knellende onderwijswet- en regelgeving van invloed is op samenwerkings- en fusieprocessen van scholen. Daarnaast is het van belang een beeld te schetsen van de urgentie van de problematiek in onze regio. Hiertoe zijn de vertegenwoordigers van dorpsbelangen, medezeggenschapsraad, ouders en de kwartiermaker van een fusieschool uitgenodigd om in gesprek te gaan met de staatssecretaris.
Ik hoop dat de staatssecretaris onze bijdrage kan gebruiken bij de verdere uitwerking van zijn plannen’ aldus wethouder Hartman-Togtema. ‘Als wethouder van onderwijs bied ik dan ook onze gemeente graag aan als pilot-gemeente om te experimenteren met het aanpassen van wet- en regelgeving’.
Tijdens dit werkbezoek wordt de staatssecretaris ook geïnformeerd over de wijze waarop in ons gebied door de provincie is ingezet op het versterken van de kwaliteit van het onderwijs. Gedeputeerde mevrouw M. Besselink zal hier een toelichting op geven.
Het programma
14.45 uur Ontvangst door wethouder O. Hartman-Togtema en rondleiding OBS Dieftil
15.00 uur Opening en welkom wethouder onderwijs O. Hartman-Togtema
15.15 uur Presentatie dhr. D. Henderikse (schoolbestuur Marenland)
15.30 uur Staatssecretaris Dekker in gesprek met betrokkenen (dorpsbelangen,
ouders, MR fusieschool, kwartiermaker fusieschool)
16.00 uur Gedeputeerde mw. M. Besselink over kwaliteitsakkoord
16.15 uur Presentatie schoolbestuur Oost over kwaliteitsakkoord in de praktijk

Gemeente Loppersum,

Geef een reactie