13 juli 2024

Staking NoordNed voorlopig van de baan

0

LEEUWARDEN – De geplande staking van personeel van vervoersmaatschappij NoordNed is voorlopig van de baan.

Dat is de uitkomst van een overleg dinsdagochtend in Leeuwarden tussen vakbonden, ondernemingsraad, personeel, president-commissaris Van den Hoek en troubleshooter Hoekzema. Het ultimatum is nu twee weken opgeschoven.

Eerder had een groot deel van het personeel het vertouwen opgezegd in directeur Braam. Men verweet hem dat hij te eigengereid handelde en dat hij bovendien ongenuanceerde uitlatingen deed. Het personeel stelde een ultimatum. Braam moest vertrekken. Zo niet, dan zou 2 juni het openbaar vervoer stil komen te liggen. Die dreiging is dus nu , zij het voorlopig, afgewend.

Een extern adviesbureau gaat nu tussen de partijen onderhandelen om het conflict op te lossen.

www.rtvnoord.nl

Geef een reactie