2 maart 2024

Start aanleg RECREATIEVELD voor het zoutwater openluchtbad in Loppersum.

0

Er is door de bevolking enige jaren terug nog gevochten voor het behoud van het bad, en nu kan de kwaliteit van deze recreatievoorziening verder verbeterd worden.Tussen de spoorlijn en het zwembad ligt al van oudsher een veld, dat eigendom van de gemeente is en nergens voor gebruikt wordt. Dat veld kan nu bij het zwembad getrokken worden als speelveld en/of ligweide.

Het water voor het zwembad, dat wordt opgepompt van 112 m diepte, bevat veel natuurlijke mineralen. Daarom liep het via bezinkbakken om zweefvuil en ijzer te verwijderen. Door moderne technieken met een filtersysteem zijn de bakken niet meer nodig en kunnen worden verwijderd.

Achter deze bakken loopt een grenssloot met een hek. De sloot heeft een functie als berging en afvoer van hemelwater.Het waterschap heeft toestemming gegeven de sloot te verplaatsen. De oppervlakte van de nieuw te graven sloot is even groot. Voor de afvoerende functie wordt een rioolbuis op de plaats van de oude sloot gelegd.

Om het gehele terrein komen hekken, die door de gemeente geleverd en geplaatst worden uit haar deel van het budget. Als het geregend heeft, willen we het veld weer gauw bruikbaar te hebben. Daarom komen er drainagebuizen met daarboven zand in de sleufjes. Het water gaat zo snel naar de nieuwe sloot.

Voor de verbinding van het veld met het zwembad komt een doorgang door de aarden wal bij het winkeltje. Die doorgang wordt bestraat.Tot slot wordt het geheel vlak gemaakt en met gras ingezaaid. De openingshandeling van de offici‘le start van dit werk zal verricht worden door wethouder Jan Boer van de gemeente Loppersum op 17 juni a.s. om 15.30 uur. De financi‘le middelen van het hele project zijn bijna rond. De begroting sloot op 54.000 euro, waarvan 1/3 door Leader Plus verstrekt is uit Europese fondsen, 1/3 door de gemeente voorzien is en 1/3 door de bevolking via de promotiegroep “Vrienden van het KPZijlbad” opgebracht moet worden. Deze groep is een vleugel van de Vereniging Dorpsbelangen Loppersum.

Door besparingen, onderhandelingen en zelfwerkzaamheid in voorbereiding, uitwerking en begeleiding heeft de Vereniging, dankzij de ondersteuning van EnduroBouw, al een groot deel van de benodigde fondsen binnen. Voor de aankleding van het veld wordt er naar gestreefd nog ca 5000 euro bij elkaar te sprokkelen d.m.v. acties. Zo wordt er in de week van 18 t/m 30
augustus een inzamelingsactie gehouden.
De planning is het werk dit jaar af te ronden, zodat het veld komend jaar door de bezoekers in
gebruik kan worden genomen.

© Archief www.stedum.com

www.loppersum.nl

Geef een reactie