22 juni 2024

Start aanpak Nieuweweg in Delfzijl

0

Binnenkort wordt gestart met de herinrichting van de Nieuweweg. In nauwe samenspraak met
bewoners, ondernemers en wethouder M. Scharft-Beerepoot is gezamenlijk een ontwerp gemaakt.
De meeste wensen van betrokkenen, zoals verduidelijking van het straatprofiel, het terugbrengen van de snelheid van het verkeer, het planten van bomen, het verbeteren van de verlichting en het realiseren van meer sfeer, zijn straks in het straatbeeld terug te vinden.
Naar verwachting zijn de werkzaamheden in november van dit jaar klaar

De gemeente heeft voor de financiering van deze plannen een Europese subsidie gekregen in het kader van het zogenaamde Interreg IIIB North Sea Programme. Dit project is er met name op gericht zogenaamde waterfront development projecten te ondersteunen. Partners in het project zijn Aberdeenshire in Schotland en Brake en Nordenham in Duitsland. Regelmatig vindt een uitwisseling plaats met deze steden en worden ervaringen van elkaars werk opgedaan.
De verbetering van de Nieuweweg is onderdeel van een groter project dat in het kader van de hiervoor genoemde EU-subsidie de naam Waterfront City Entrance te Delfzijl heeft gekregen. Het betreft vijf fysieke maatregelen in de omgeving van de oude sluis in het Eemskanaal en de Nieuweweg ter verbetering van de oostelijke entree van Delfzijl:
a. het cre‘ren van een groene openbare ruimte rond de sluis;
b. de herinrichting van de Nieuweweg;
c. de herbouw van een stuk oude muur met informatiepaneel over de historie;
d. het verder toegankelijk maken van de dijk tot aan de sluis;
e. een openbare steiger om educatieve op het publiek gerichte voorzieningen te kunnen faciliteren.

In overleg met bewoners en ondernemers wordt de komende maanden gewerkt aan alle maatregelen.

www.delfzijl.nl

Geef een reactie