24 juli 2024

Start met plaatsen van wisselwoningen aan de Hilmaarweg

In Stedum worden de komende jaren nog veel woningen versterkt. Dat kan leiden tot het slopen van bestaande woningen en nieuwbouw of tot bouwkundig versterken van de bestaande woningen. In veel gevallen moeten de bewoners tijdelijk op een andere plek wonen en hiervoor zijn tijdelijke (wissel)woningen nodig. Er is gestart met de voorbereiding voor het plaatsen van 5 wisselwoningen op het terrein van de voormalige school de Bongerd, aan de Hilmaarweg. Het gaat hier om vijf tijdelijke woningen die er naar verwachting maximaal 16 weken zullen staan.