13 juli 2024

Start versteviging Kustwegflats Delfzijl

Bouwbedrijf Plegt-Vos is begonnen met de verstevigingswerkzaamheden aan de Naterijflat en Oldiekflat in Delfzijl. Bouwbedrijf Plegt-Vos voert de werkzaamheden uit in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Plegt-Vos start met de Naterijflat en aansluitend volgt de Oldiekflat. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden het eerste kwartaal van 2021 klaar.

In 2018 is de Dijkzichtflat, de flat naast de Oldiek en Naterij, verstevigd. Uit het onderzoek van die flat bleek dat de draagconstructie veilig was, maar dat een aantal elementen beter moest worden vastgezet. Eind 2019 is NCG gestart met het onderzoeken van de Naterijflat en Oldiekflat om vast te stellen of deze flats voldoende bestand zijn tegen aardbevingen. Uit deze onderzoeken blijkt dat de hoofddraagconstructie van beide flats veilig is. Wel moet ook in deze flats een aantal niet dragende gebouwelementen beter worden vastgezet. Het gaat onder andere om het vastzetten van niet dragende binnenwanden aan het plafond en het vastzetten van balkon- en galerijplaten.

Werkzaamheden aan de woningen
De verstevigingswerkzaamheden vinden gedeeltelijk aan de binnenzijde van alle appartementen plaats. Per appartement duren de werkzaamheden ongeveer drie dagen. Bewoners hoeven daarvoor hun woning niet te verlaten. Ze kunnen tijdens de werkzaamheden wel gebruikmaken van een zogenaamde huiskamerunit in de nabije omgeving. De Naterij bestaat uit huur- en koopappartementen, de Oldiek alleen uit huurappartementen. Woningcorporatie Acantus is eigenaar van de huurappartementen.