30 mei 2024

Stationsgebouw Loppersum gered dankzij titel ‘beschermd dorpsgezicht’

0

Het stationsgebouw van Loppersum gaat in de verkoop, maar is gered van de sloop. Het gebied waarin het voormalig treinstation ligt, blijft als het aan die gemeente ligt zoals het is. Zij adviseert de provincie om het gebied aan te wijzen als beschermd dorpsgezicht.

Een groot deel van het oude dorp van Loppersum is nu al beschermd dorpsgezicht. Dat gebied wordt nu uitgebreid met de straten die rond het stationsgebouw liggen, globaal de Raadhuisstraat, Stationslaan, Parallelweg, Zeerijperweg en een deel van de Molenweg. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg deed onderzoek naar het historische karakter van het gebied. Zij concludeert dat de bebouwing nog bijzonder gaaf is en dat de historische architectuur van grote waarde is.

Volgens Monumentenzorg is het station van Loppersum en de directe omgeving een ’typisch voorbeeld van een stationsgebied in de regio het Hogeland dat in de periode 1850‑1940 is ontstaan in aansluiting op een veel oudere dorpskom en de in de tweede helft van de negentiende eeuw aangelegde spoorlijn met stationsgebouw’.
Het meest in het oog springende object, het station, is intussen wel in de vrije verkoop. Tot teleurstelling van Gemeentebelangen. Raadslid Coby Westerhof: "We hadden liever gezien dat de gemeente het station bleef verhuren. Een culturele functie zou het mooist zijn voor het gebouw." Gemeentebelangen verzette zich in de jaren zeventig hevig tegen de geplande sloop van het stationsgebouw. Met succes

Dagblad van het noorden

Geef een reactie