28 februari 2024

Stedum.com zoekt nieuwe jas

0

Stedum.com wordt bijna 15 jaar. We willen graag een nieuwe ‘jas’. De huidige website draait al weer een aantal jaren en we vinden het tijd voor een nieuwe layout. Het technische deel van de website behoeft geen vervanging. We willen de huidige techniek in een nieuwe jas steken.
Aan alle creatieve website designers de volgende vraag:
Wie bouwt de nieuwe Stedum.com om de huidige techniek heen?
Je moet als designer rekening houden met een aantal voorwaarden*:
– De huidige website is gebouwd als ASP, die techniek is er. Het mag ook omgebouwd worden naar ASP.net. De webserver (windows 2003) is niet ingericht voor bijv. PHP en Joomla.
– De database is gebouwd in Microsoft Acces. Alles wat er in staat (ruim 13 jaren aan nieuws) moet geraadpleegd kunnen worden.
– Zoveel mogelijk items die nu op de pagina’s staan, moeten daar ook weer terug komen.
Geïnteresseerden kunnen zich melden via
redactie@stedum.com. We willen je vragen om een voorbeeld pagina te laten zien (bijv. als JPEG, HTML of reeds bestaande website) waarmee in grote lijnen zichtbaar wordt waar je aan zit te denken. Ook willen we je vragen een offerte mee te zenden.
We vragen je als designer een fris en modern uiterlijk te geven aan Stedum.com. De achterliggende techniek kan zoals gezegd ongewijzigd blijven. De offerte kan gebasseerd worden op het ontwikkelen van 8 verschillende pagina’s met (groten deels) de huidige inhoud.
Het proces zal verlopen in samenwerking met designer en de technische staff van de stichting
www.stedum.com. Uiteindelijk draag je alle ontwikkelde pagina’s (en na betaling de rechten) over aan stichting www.stedum.com.
Voor vragen en/of meer informatie kun je contact opnemen met
redactie@stedum.com.
*Op een later moment zullen we uiteraard meer details bespreken.

www.stedum.com,

Geef een reactie