29 mei 2024

Stedum in beeld op Radio 1

0

De IKON heeft op woensdag 20 en donderdag 21 mei een programma gemaakt over krimp in Noordoost Groningen. Stedum wordt in dit programma gepresenteerd als plek waar het juist allemaal heel goed gaat, dankzij de vele initiatieven in dit dorp.

In het westen van het land denkt men wel eens dat het bij ons in Groningen allemaal kommer en kwel is, terwijl de praktijk is dat mensen juist hier heel leuk wonen. Dat wil de IKON laten zien. Egbert Hermsen is de redacteur van dit programma. Er zijn interviews met Johny Noorbergen, burgemeester Rodenboog, Bardo Heeling, Lies Oldenhof en Marco Datema van Vereniging Groninger Dorpen. Mogelijk zijn er ook nog anderen te horen, en verder is er muziek van Kunstspoor. Luister naar de levendigheid van Stedum op Radio 1, zondag 24 mei om 7.00 tot 7.30 uur, of luister later op www.ikon.nl 

www.stedum.com

Geef een reactie