27 mei 2024

Hoe zal Stedum er in 2015 uit zien? Kun je er goed wonen? Zijn er veel bedrijven? Is er een treinstation? Een school? Zijn er voldoende voorzieningen voor jong en oud? Wonen er jonge en oude mensen? Is er wat te doen? Is het dorp mooi groen? Om antwoord op die en vele andere vragen te geven, maakt Stedum een toekomstvisie. Maar voordat zoÕn visie gemaakt kan worden, moet eerst duidelijk zijn wat Stedum wil. Daarvoor is o.a. een uitgebreide enqute gehouden onder alle Stedumers van 16 jaar en ouder. De resultaten daarvan zijn afgelopen woensdag (7 april) gepresenteerd in CafŽ Õt Oude Raedthuys.

Ruim 80 procent van de Stedumers heeft de enqute ingevuld, een ongekend hoge score. Daarmee is ook voor de Werkgroep Toekomstvisie Stedum duidelijk geworden wat de mensen in het dorp belangrijk vinden. Een meerderheid van ruim 60 procent vindt bijvoorbeeld dat Stedum beperkt moet groeien: er moet vooral bijgebouwd worden voor jongeren en senioren die in Stedum willen blijven wonen. Nieuwbouw is welkom, maar men vindt het belangrijk dat er ruim gebouwd wordt met veel groen en dat huizen moeten qua stijl passen bij de dorpskern. Belangrijk voor de Stedumers is dat de voorzieningen die nog in het dorp aanwezig zijn, ook behouden blijven.


 De presentatie werd bijgewoond door burgemeester Rodenboog, wethouder Jan de Heer en enkele raadsleden. Zij waren overigens al ge•nformeerd over een deel van de uitkomsten na de raadsvergadering van 22 maart jl., maar konden nu in een volle bovenzaal van CafŽ Õt Oude Raedthuys zelf horen hoe Stedum denkt. De gemeente Loppersum heeft Stedum een subsidie toegekend voor het ontwikkelen van de dorpsvisie. De gemeente ontwikkelt zelf een strategische visie voor de gehele gemeente en kan daarbij gebruik maken van de uitslagen van de enqute.Tijdens de presentatie zijn vooral getallen genoemd: hoeveel Stedumers zijn ergens voor, tegen of hebben geen mening. De werkgroep Toekomstvisie Stedum gaat, in samenwerking met Vereniging Dorpsbelangen, nu al deze getallen uiteindelijk vertalen naar een visie: hoe moet Stedum er in de toekomst uit zien? Uiteraard zal de werkgroep daarbij de Stedumers blijven betrekken en informeren.


De trekking van de ballonvaart is gedaan door Burgermeester Rodenboog. En de Stedumer die Stedum eens van de andere kant mag gaan zien is mevrouw G. Slager

De toekomst visie

Geef een reactie