28 mei 2024

STEDUM – De inwoners van Stedum kunnen in de wijde om­geving weer horen en zien hoe laat het is. Zowel de grote luid-klok als het uurwerk van de Ste­dumer hervormde kerk werd hersteld


 


De grote luidklok is voorzien van een nieuwe luidas. Ook de ophan­ging is weer perfect voor elkaar waardoor de klok daadwerkelijk weer gebruikt gaat worden. Via een automatische installatie zal op zaterdag om 17.00 uur en op zon­dag om 8.00 uur worden geluid. Op laatstgenoemde dag zal om 9.15 uur nogmaals worden geluid, maar daarvoor moet wel even een knopie worden ingedrukt, De klok wordt traditioneel in werking ge­zet om de mensen op te roepen naar de kerk te komen voor de dienst.


De firma Baelmans uit Brabant heeft ook het uurwerk van de kerktoren hersteld. De klok is al enkele honderden jaren oud en is na de restauratie weer volledig bij de tijd. ãHet is een heel indruk­wekkend gezicht om al die raderen te zien”, zegt G.W. Sevenhuijsen, ouderling en kerkvoogd van de Stedumer kerk. Het uurwerk wordt vanaf nu elektrisch opge­wonden. Ook de kleine, ongeveer zevenhonderd jaar oude luidklok wordt mogelijk gerepareerd. Daar­voor moet men echter nog toestem­ming van de Rijksdienst voor de

Monumenten zorg

© Archief www.stedum.com

ommerlander courrant

Geef een reactie