10 december 2023

STEDUM – Eindelijk heeft het ruilverkavelingsbos bij Stedum een goede naam gekregen, ÔSteemer BosÕ. De Vliegende Equipe van de gemeente Loppersum heeft dinsdagmorgen het bord geplaatst waarop deze naam duidelijk te lezen staat. Stedum is geen Hogeland, en de aanduiding ÔHogelandster bosÕ past daar volgens Dorpsbelangen dan ook niet. Met de historisch geinteresseerde Stedumers ijverde Dorpsbelangen al jaren voor een dergelijk bord. Dat is nu gelukt.De oude bordjes met daarop ÔHogelandster bosÕ kunnen niet weg, want de regels van Staatsbosbeheer staan hierop vermeld. Zo mag je bijvoorbeeld niet van de paden afwijken. ,, Maar van welke paden dan? Paden zijn er niet, je baggert meer door de klei dan dat je er kunt wandelen. Aan de achterkant van het bos ligt een goed betonpad. Naar Peertil
Daar maken de Stedumers wel graag gebruik van. Het Steemer bos heeft geen ingang vanuit het dorp, je moet eerst het dorp uit om in het bos te komen. Dorps belangen pleit er dan ook voor dat de toegankelijkheid verbetert. Ook zou het bos aantrekkelijker moeten worden, met paden en avontuurlijke routes voor de kinderen. Een pad naar de picknicktafel zou al een leuk begin zijn. Ook de omgeving van het bos zou aantrekkelijker moeten worden. De haven en het ijsbaangebouwtje, dat zomers als tenniskantine dient bieden geen mooie aanblik. Dit is wel de toegang voor de Ommelander fietsroute. Fietsers zijn verrast dat er achter zoÕn terrein met een groot hek een fietspad ligt en kunnen het dan ook slecht vinden. Dat probleem moet door borden worden opgelost.

Met ijsverkoop in het ijsbaangebouwtje en een terrasje aan het water zou je toeristen in Stedum leuk kunnen ontvangen.. Ook kanoverhuur zou daar goed bij passen, Òvindt Lies Oldenhof, de voorzitter van Dorpsbelangen Stedum.De inwoners van Stedum worden binnenkort uitgenodigd om mee te denken. Dat vindt plaats in het kader van het ontwikkelen van een toekomstvisie op het dorp. Dorpsbelangen heeft hier toe het initiatief genomen naar aanleiding van de accommodatieproblemen in het dorp. Aan plannen voor accommodatie wordt in middels gewerkt en Stedum kan op meer plekken een positieve stimulans gebruiken.
Er is nu een goede reden om plannen te maken. Stedum valt onder Leader + Hogeland, het Europese project voor plattelandsontwikkeling. Het aantrekkelijk maken van de entree van de Ommelander fiets route (haven, bos en kantine) zou een Stedumer project in dit kader kunnen zijn.
Dat het Leader-programma als extra aanduiding HogelandÕ mee heeft gekregen deert de Stedumers trouwens niet. Mits het maar wat oplevert.

© Archief www.stedum.com

noorder courant

Geef een reactie