26 februari 2024

Stem op schetsontwerpen nieuw gemeentehuis

0

De gemeenteraad heeft op 28 februari ingestemd met de nieuwbouwplannen voor de bouw van een nieuw gemeentehuis in Loppersum. Dit gemeentehuis zal worden gebouwd aan de Molenweg, op de locatie waar nu de SNS-bank is gevestigd

Schets 3 architecten
Er is een groslijst samengesteld en de architecten op deze lijst hebben zich gepresenteerd. Uit deze groep van architecten zijn drie architecten geselecteerd om een schetsontwerp te maken voor het nieuwe gemeentehuis. U kunt als inwoner van de gemeente Loppersum van maandag 4 t/m zondag 10 april uw stem uitbrengen op ŽŽn van de drie schetsontwerpen. Op de volgende lokaties kunt u stemmen:


  • Wiemersheerd, De Schepperij 2 te Loppersum,
  • Hippolytushoes, Hippolytushof 1 te Middelstum,
  • dorpshuis ’t Zandt, Hoofdstraat 111 te ’t Zandt en
  • Openbare basisschool De Bongerd, Hilmaarweg 48 Stedum.

De openingstijden zijn als volgt:



  • Wiemersheerd Loppersum: 4 april: 9.30-18.00 uur, 5 t/m 10 april: 8.30-18.00 uur,
  • Hippolytushoes Middelstum: 4 april: 9.30 uur-18.00 uur, 5 t/m 9 april: 9.30-18.00 uur,
  • Dorpshuis ’t Zandt: 4 t/m 10 april: 13.00-18.00 uur, behalve op vrijdag 8 april van 13-16.00 uur;
  • De Bongerd Stedum: 4 april: 15.00 tot 16.00 en 19.30 tot 22.00 uur, 5 april: 15.00 tot 16.00 uur, 7 april: 15.00 tot 16.00 uur en 19.30 tot 22.00 uur, 9 april: 10.00 tot 12.00 uur.  

Schetsontwerpen
De drie schetsontwerpen zijn binnenkort tevens te bezichtingen op onze website. U kunt uw stem alleen uitbrengen op ŽŽn van de genoemde locaties met de daarvoor bestemde formulieren die bij de schetsontwerpen liggen. Het is de bedoeling dat u op deze formulieren aangeeft welk schetsontwerp uw voorkeur heeft en wat uw motivatie voor uw keus is. U kunt hierbij vooral letten op het uiterlijk en de vormgeving van het gebouw en of het gebouw in de omgeving past. Het uiteindelijke schetsontwerp van de architecten kan afwijken van de gepresenteerde schetsontwerpen.
Tot slot wordt u gevraagd uw naam en adresgegevens in te vullen.

Cadeaubon
Indien u uw formulier volledig heeft ingevuld, dingt u mee naar een cadeaubon ter waarde van Û 25,00.
Bij het nemen van een beslissing voor een architectenbureau zal rekening met de keus van de bevolking worden gehouden.

www.loppersum.nl

Geef een reactie