20 juli 2024

Stichting Historie Stedum (SHS)

0

Beste Stemers, Ondergetekenden zijn bezig om de Stichting Historie Stedum (SHS) op te richten. De doelstelling van deze stichting wordt het vastleggen, bewaren en openbaar maken van het historisch erfgoed van Stedum in de breedste zin van het woord. Maar ook om het goed ontsluitbaar maken met moderne technologie voor  belangstellenden. Foto’s, negatieven en dia’s kunnen we digitaliseren en met een beschrijving via internet doorgeven aan de gemeenschap. 

Op dit moment is onder oudere dorpsgenoten nog veel bekend over de vooroorlogse geschiedenis van Stedum. Veel mensen hebben  fotoalbums, voorstellingen, tekeningen, archieven, verhalen of andere zaken die verhalen van het verleden.  En misschien nog belangrijker: ze weten nog waar het over gaat,  wie of wat er op te zien is. Daarom lijkt het ons een goed moment om te kijken hoe we die geschiedenis op een verantwoorde manier kunnen vastleggen voor het nageslacht.

Onze belangstelling gaat niet alleen uit naar foto’s, maar ook naar andere tastbare zaken als documenten en voorwerpen (bv gereedschap of inventaris) die rechtstreeks te verbinden zijn met de historie van Stedum. En natuurlijk het verhaal dat daar bij hoort.

Wij zullen er de komende maanden vaker op terugkomen, maar denkt u nog eens goed na of u geen foto’s , voorwerpen of verhalen hebt over Stedum die voor ons interesant kunnen zijn. Misschien vindt u ze niet bijzonder, maar een ander wel! Foto’s en documenten kunnen na het inscannen op hoge kwaliteit natuurlijk weer terug. Als u ideeën  heeft, aarzel dan niet om contact te zoeken met een van de ons.

Jan Timmer 551395
Kees Vriezema  551366
Gerard Kruidhof 551075
Klaas Pilon 551824
Jan-jaap Aue j.aue@lighthunter.com

www.stedum.com

Geef een reactie