24 juli 2024

Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds

0

Een tegemoetkoming nodig voor studie- en reiskosten?

  • Wilt u zelf een opleiding gaan volgen?
  • Hebt u kinderen die het voortgezet onderwijs, een beroepsopleiding of een studie volgen?
  • Hebt u kosten voor deze opleiding(en) waarvoor u geen bijdrage ontvangt van een andere instelling?
  • Had u in 2007 een inkomen dat op of iets boven het minimum lag?

Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een bijdrage van de Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds.

Het Studiefonds verstrekt bijdragen in de schoolkosten, de studiekosten en de reiskosten aan:

  • alle inwoners van de provincie Groningen, met uitzondering van inwoners van de gemeente Groningen
  • die een minimum gezinsinkomen hebben en
  • die geen recht hebben op een bijdrage voor één van de genoemde kosten van een andere instantie (bijvoorbeeld de Informatie Beheer Groep, het CWI of het UAF).

Deze tegemoetkomingen bedragen meestal 50% van de kosten.

De provincie Groningen heeft een aanvullende reiskostenregeling in het leven geroepen voor mbo-leerlingen die een voltijd opleiding volgen en nog geen recht hebben studiefinanciering + OV-kaart. Deze regeling geldt ook voor mbo-leerlingen die in de stad Groningen wonen. Leerlingen die vallen onder de normen van het Studiefonds ontvangen van de provincie een aanvullende reiskostenvergoeding van 50%. Deze regeling geldt met ingang van 1 januari 2009.

U kunt vanaf nu een aanvraag indienen bij het Studiefonds voor het school-/studiejaar 2009/2010. Folders en formulieren hiervoor kunt u halen bij het gemeentehuis, aanvragen via telefoonnummer (050) – 316 43 21 / (050) – 316 49 72 of downloaden van de website: www.studiefondsgroningen.nl Op deze website vindt u veel informatie over het Studiefonds, de normen die het Studiefonds hanteert en kunt u een test doen om te zien of u mogelijk in aanmerking komt voor een bijdrage.

Uw aanvraagformulier met bijlagen moet u vóór 1 september 2009 rechtstreeks sturen aan: SPGS, Postbus 610, 9700 AP Groningen.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie