21 juni 2024

Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum

Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum organiseert op 25 mei twee activiteiten in het kader van het 400ste geboortejaar van Rombout Verhulst, beeldhouwer van het praalgraf voor Adriaan Clant in de Bartholomeüskerk.

Op 25 mei tussen 11:00 en 12:00 uur zal Karin Zuiderhoek in de Bartholomeüskerk van Stedum een lezing houden over de familie Clant in de Groninger Ommelanden. In de 17e en 18e eeuw werd het openbare leven in de Ommelanden gedomineerd door een handvol adellijke families. Adellijke geslachten als Lewe, Clant, Van Ewsum, De Mepsche, Ripperda, Rengers, Coenders, Tjarda van Starkenborgh, Alberda en Van In- en Kniphuizen bezaten vaak meerdere adellijke landhuizen (in Groningen ‘borgen’ genoemd), waaraan veelal uitgestrekte landerijen waren verbonden. Karin vertelt aan de hand van familieportretten over het leven en de verdiensten van de verschillende leden van het geslacht Clant.

Op 25 mei vanaf 20:00 uur zal het Drents Kamerkoor in de Bartholomeüskerk een concert geven. Het koor, onder leiding van dirigent Dick Dijk, zingt uit de rijke traditie van het Nederlandse volkslied. Zowel in tekst als melodie grijpt zij terug op bronnen als het Antwerps liedboek en het bundeltje ‘Nederlands volkslied’ van Jop Pollmann en Piet Tiggers. Afgewisseld met orgelmuziek door Stef Tuinstra en met begeleiding van hem zingt het Drents Kamerkoor onder andere liedzettingen van Julius Röntgen (een vriend van Brahms) en Florimond van Duyse. Ook moderne bewerkingen van Jetse Bremer staan op het programma. Thematisch gaan de liederen over datgene wat ons door de eeuwen heen beroert en ontroert: de Liefde.

Deelname aan de lezing (€ 5,-; € 3,- voor donateurs van Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk) en het concert (€ 12,50; € 10,- voor donateurs van Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk) kan door te betalen bij binnenkomst van de kerk.