22 april 2024

Deze is gemaakt in opdracht van de gemeente voor de gemeente Loppersum. Het bestuur van Dorpsbelangen is gevraagd om de Stedumers te informeren over het Stedumer deel en dat hebben we op de afgelopen vergadering gedaan. Hier vind u de visie zoals is gepresenteerd is.


Deze riep de nodige reacties op, die we doorgeven naar de gemeente. Enkele belangrijke reacties:Waar is een tweede voetbalveld c.q. trap- en oefenveldje gepland?


Stedum heeft weinig speelruimte in het dorp


Worden tennisbaan en ijsbaan door woningen vervangen?


Stedum wordt wel een beetje moe van al die plannenmakerij. De leden vonden dat de gemeente nu maar eens moet gaan bouwen. De provincie wil echter dat de keuzes goed worden gemaakt. De uitbreidingsplannen worden ter plekke door een delegatie van de provincie bekeken. Helaas zijn we daar niet voor uitgenodigd. We laten ons informeren over de uitslag.


 


Klik hier voor de Strategische visie in beeld

Dopsbelangen

Geef een reactie