25 april 2024

Stremming ‘Eemshavenweg’

0

De stremming is een gevolg van reparatiewerkzaamheden aan het wegdek. Het gaat om het weggedeelte tussen Noorderhoogebrug en de afslag Bedum. Dat deel van de weg is in de periode van 29 augustus tot en met 1 september van ’s avonds 20.00 uur tot ’s morgens 6.00 uur afgesloten voor het verkeer

Het wegverkeer wordt door middel van bebording omgeleid via Garmerwolde/Ten Boer.
Het is niet uitgesloten dat de werkzaamheden korter of langer duren dan hier is aangegeven.

www.stedum.com

Geef een reactie