28 november 2023

Stroomtransport langs nieuwe wegen?

0
Op 10 februari was er een conferentie over alternatieven voor het transporteren van de in de Eemshaven opgewekte stroom naar Diemen, de 380 KW leiding. De bezoekers waren leden van de Statenfractie, gemeenteraadsleden, 
Dorpsbelangenverenigingen, en belangengroepen.

Er waren verschillende sprekers uitgenodigd, J. de Jong van Clingendael, professor Kling uit Eindhoven (die overigens lang bij Tennet heeft gewerkt), professor Roggenkamp uit Groningen en de heer Bakker van Fedet (Federatie Electrotechniek). Zij belichtten de technische mogelijkheden, waarna er een rondetafel gesprek plaatsvond met Tennet erbij.


Uit de presentaties bleek dat de ontwikkelingen niet stilstaan. Door de ontwikkeling van windparken op zee (onder andere Duitsland en Engeland) is het reëel om ook rekening te houden met een verbinding met een transportnet in zee. Maar ook de bipolemast blijkt technisch een goede mogelijkheid, omdat de bestaande hoogspanningsleiding daarop kan worden overgezet. Daarmee zou overal in het land met de nieuwe, aanzienlijk strengere veiligheidsnormen worden gewerkt. Financieel moet alles nog wel worden bekeken, dus harde uitspraken werden niet gedaan. Wel blijkt dat in andere landen, onder andere Australië, ondergrondse verbindingen met moderne gelijkstroomtechnologie en converters al wel aangelegd worden.
 
Inmiddels is een bipole traject technisch haalbaar en in studie. Waarschijnlijk is de prijs nog wel een punt, vooral omdat men dan het gehele tracé op deze wijze zou willen aanleggen om geen ongelijkheid te creëren. We mogen hopen dat in alle gevallen de trajecten waar bewoning is (dus ook Eemshaven-Groningen en specifiek Weersterweg-Delleweg) met deze nieuwe masten wordt aangelegd, nu via de zee geen optie is. Natuurlijk vooral vanwege het elektromagnetische veld, maar ook aanzicht is een overweging.
 
Het blijft belangrijk van ons te laten horen. Dat is nu onder meer gebeurd in de vorm van bezwaarschriften van Weersterweg en Delleweg bewoners. In een gesprekje met de Tennet projectleider en communicatie adviseur is nogmaals aangegeven dat wij als Noord Groningers niet erg amused waren met de aandacht voor vogels in het IJsselmeer, bedrijventerreinen en lintbebouwing in Oudehaske, maar de bewoners van Noord-Groningen compleet ontbraken in de startnotitie. Hopenlijk neemt men ons serieus.
 
Lies Oldenhof

www.stedum.com

Geef een reactie