24 juli 2024

Subsidie bij viering jaarwisseling 2009-2010

0

Evenals vorige jaren is de gemeente bereid, onder bepaalde voorwaarden, een financiële bijdrage toe te kennen aan organisaties in de gemeente Loppersum voor de viering van de jaarwisseling in hun dorp. De gemeente stelt maximaal € 6.330 euro beschikbaar. Dit bedrag is vorig jaar ook toegekend. Komen de totale aanvragen daarboven, dan krijgt iedere aanvrager evenredig minder. Er hoeft achteraf geen overzicht van de werkelijke uitgaven worden ingeleverd.

Aanvragen kunnen tot 1 december a.s. bij de gemeente worden ingediend.

 

Bij de toekenning gelden de volgende voorwaarden:

1.  De bijdrage moet verband houden met bescherming van de openbare orde.

2.  De bijdrage wordt alleen toegekend voor activiteiten die voor alle inwoners toegankelijk zijn.

3.  Uit de aanvraag moet duidelijk blijken:

  • welke activiteiten worden ontwikkeld;
  • waarom deze zullen leiden tot bescherming van de openbare orde;
  • welke inbreng de organisatie daarbij zelf heeft.
  • hoe de beveiliging is geregeld.

4.  Voor inhuur van muziek wordt maximaal € 500 vergoed. Bij de aanvraag moet een kopie

     van de zgn. VAR-verklaring van de artiest worden meegestuurd.

5.  Voor inhuur van beveiliging wordt maximaal € 1.000 vergoed. Het moet gaan om

     een erkend beveiligingsbedrijf. Een kopie van het contract met het bedrijf moet bij de

     aanvraag worden meegestuurd.

6.  De hoogte is verder afhankelijk van de eigen inbreng van de organisatie. Daarmee wordt

     de eigen inbreng gestimuleerd en beloond.

7.  Ook wordt de hoogte bepaald door de "medewerking" vanuit de horeca door het hanteren

     van lagere horecaprijzen. Als de normale prijzen gehanteerd worden is sprake van een

     commerciële activiteit.

8.  Als in een dorp voldoende horecaruimte beschikbaar is voor de geplande activiteiten

     wordt geen bijdrage voor een feesttent gegeven.

9.  Ook als het jaren rustig is geweest in een dorp kan toch een bijdrage worden aangevraagd

     als elk jaar sprake is van een duidelijke activiteit van de vereniging, die de openbare orde

     gunstig heeft beïnvloed. 

Gemeente Loppersum

Geef een reactie