23 februari 2024

Subsidie voor Moarstee!

0

De tennisvereniging De Bosbaan, scoutingvereniging De Struners en de IJsvereniging Stedum zijn bezig met plannen voor een nieuw houten gebouwtje. Dat komt in plaats van het huidige kantinegebouwtje en wordt ongeveer twee keer zo groot. Het zal ‘Moarstee’ gaan heten en het plan is om het tussen de ijsbaan en de tennisbaan neer te zetten. Voor de bouw is onder andere subsidie aangevraagd bij LEADER Hoogeland. Deze kende op 18 april een subsidie toe van €50.000. Dit moest echter nog worden goedgekeurd door de provincie.

Dit nu is afgelopen maandag 9 juli gebeurd. Samen met de bijdrage van de gemeente hebben we nu €74.000 in de pot voor de bouw. Volgende week zal de stichting Moarstee worden opgericht die het gebouwtje gaat beheren. Dan zullen ook nog zo’n 15 andere fondsen en instanties om een financiële bijdrage worden gevraagd.
In het bestuur van de stichting Moarstee nemen zitting: Anjo Hofman, Jelle van der Knoop (secretaris), Lies Oldenhof, Kaj Reker (voorzitter), Nico Schutter, Anja Vlaskamp en Wilco Witteveen (penningmeester). De bestuursleden vertegenwoordigen de betrokken verenigingen.

Bestuur Moarstee

Geef een reactie