25 juli 2024

Subsidieregeling Energieke Club stopt eind 2023

Sinds 2019 kunnen buitensportverenigingen via het project Energieke Club kosteloos een energiescan laten uitvoeren door SportStroom. Verenigingen ontvangen vervolgens een rapportage voorzien van energiebesparingsadvies en worden ze begeleid om te starten met maatregelen nemen die leiden tot een besparing van de energiekosten en, indien nodig, de financiering hiervan. Meer dan 130 verenigingen hebben al gebruik gemaakt van deze regeling. Tot einde 2023 is deze regeling nog beschikbaar.

Noodzaak is hoog voor verenigingen

Veel verenigingen hebben verduurzamen op de agenda staan, maar weten vaak niet waar te starten. Vanuit het project Energieke Club begeleid Sportstroom deelnemende verenigingen. De energiescan brengt daarbij in beeld welke stappen ze kunnen ondernemen. Sportstroom: ‘Mooi om te zien dat vanuit maatschappelijk oogpunt verenigingen verduurzaming op de agenda hebben gezet. We zien door stijgende energielasten en minder financiële ondersteuning van gemeenten dat het ook noodzakelijk is voor verenigingen om na te denken over hoe ze kosten kunnen besparen op het gebied van energieverbruik. Vaak is dit 40-50 % van de jaarlijkse kosten van een vereniging. Nu de start van de winterperiode zullen deze kosten ook verder oplopen.’


Laatste kans

De subsidieregeling vanuit de Provincie Groningen voor het afnemen van een energiescan, een adviesgesprek of verdere begeleiding in het verduurzamen van de sportaccommodatie loopt eind 2023 af. Verenigingen kunnen nu nog gebruik maken van deze gratis ondersteuning via de website van Huis voor de Sport Groningen | De Energieke Club of stuur een mail naar info@hvdsg.nl

 

 

De Energieke Club is een initiatief van Provincie Groningen, New Energy Business Platform, Rabobank, FC Groningen en Huis voor de Sport Groningen met als doel Groningse verenigingen te ondersteunen bij het verminderen en verduurzamen van hun energieverbruik.