16 juli 2024

Symposium Rombout Verhulst in de Bartholomeüskerk van Stedum

Symposium Rombout Verhulst in de Bartholomeüskerk van Stedum

Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum, de Plaatselijke Commissie Midwolde van de Groninger Kerken, de Historische Kring Leek en omstreken en Museum Nienoord (samen: projectgroep ‘Rombout Verhulst’) organiseerden op zaterdag 8 juni in het kader van het 400ste  geboortejaar van de zeventiende eeuwse beeldhouwer Rombout Verhulst een symposium met vier deskundige sprekers in de Bartholomeüskerk van Stedum, waar zich het praalgraf voor Adriaan Clant van de hand van Verhulst bevindt.

Na een ontvangst met koffie/thee en koek in het Hervormd Centrum in Stedum verplaatsten de ruim 50 deelnemers aan het symposium zich naar de Bartholomeüskerk, waar zij werden verwelkomd door projectleider Marianne Weits. Na een opening door presentator en gespreksleider Geert Pruiksma nam de eerste spreker, natuursteenspecialist Hendrik-Jan Tolboom, het woord. Hendrik-Jan vertelde aan de hand van zelf meegebrachte voorbeelden over de verschillende typen natuursteen, zoals wit en rood marmer, hardsteen en zandsteen, en de diverse gereedschappen en technieken waarmee deze steensoorten bewerkt worden. De tweede lezing werd verzorgd door biograaf van Rombout Verhulst Stefan Glasbergen. Stefan hield een presentatie over het leven en werk van de beeldhouwer, dat parallel liep met belangrijke gebeurtenissen in de Nederlandse Republiek in de zeventiende eeuw. Vanwege zijn toonaangevende grafmonumenten en voorname opdrachtgevers was Verhulst de belangrijkste beeldhouwer van de tweede helft van de zeventiende eeuw in Nederland.

Na een lunch met broodjes in het Hervormd Centrum opende kunsthistoricus en restaurator Pier Terwen het middagprogramma. Pier vertelde over zijn ervaringen met het begeleiden van de restauratie van de graftombe van Maarten Tromp in de Oude Kerk van Delft, de eerste belangrijke opdracht van Rombout Verhulst. Stapsgewijs legde Pier uit hoe het grafmonument van Tromp voor de restauratie werd gedemonteerd en na herstel weer in elkaar werd gezet. Ten slotte was het woord aan Wil Tiemes, kunsthistorica en onderzoeker. Zij hield een betoog over de drie vrouwelijke opdrachtgevers van de praalgraven van Verhulst in Midwolde, Katwijk en Maastricht en hun beweegredenen om zich naast hun overleden echtgenoten te laten afbeelden, en legde hierbij een relatie met het sociaal-culturele milieu waaruit zij afkomstig waren.

Na afloop van de lezingen bedankte projectleider Marianne Weits alle sprekers en de leden van de projectgroep, die de organisatie van het symposium mogelijk hadden gemaakt. Daarna was er gelegenheid voor een borrel in het koor van de kerk, waar kon worden nagepraat over het programma en het praalgraf voor Adriaan Clant kon worden bewonderd. De projectgroep ‘Rombout Verhulst’ kijkt dankzij een mooi en afwisselend programma en meer dan 50 deelnemers uit Stedum en (verre) omstreken terug op een prachtige dag en een geslaagd symposium.


Stefan Glasbergen vertelde tijdens het symposium op 8 juni in Stedum over het leven en werk van Rombout Verhulst (foto Lydia Brookman).