26 februari 2024

Ons eerste activiteit als nieuw commissie en wat was het geweldig. De opkomst boven verwachting, de sfeer was geweldig, zeker 90% was verkleed, drank voorraad te klein, gelukkig hebben we de foto’s nog, waar zouden we zijn zonder de vrijwilligers voor de muntverkoop/braadborst braden/schoonmaak, te weinig munten aanwezig, de geweldige samenwerking met Moarstee, wat een schoonmaak werk, waar een klein dorp groot in kan zijn, de polsbandjes op, een DJ, enz., enz. Er ging dus van alles goed, maar er is ook zeker genoeg om te verbeteren.
We hebben opgemerkt dat er veel jeugd onder de 18 aanwezig was en in het bezit van alcohol waren. Alcoholbezit in de openbare ruimte van jongeren onder de 18 is strafbaar. Ook alcohol geven aan een minderjarige is strafbaar. Bij het niet naleven van de regels in de Drank- en Horecawet, de APV en de vergunningsvoorwaarden kan dit leiden tot een waarschuwing en wanneer de overtreding vaker is geconstateerd, kan een sanctie volgen. Deze sanctie kunnen zijn boetes aan de organisatie en het niet verlenen van een vergunning. Wij als organisatie hebben hier niet goed bij stil gestaan en hebben niks ondernomen deze avond. De volgende keer zal dit anders gaan, maar willen benadrukken dat wij dit vrijwillig doen en het een taak aan de ouders/verzorgers is en de jeugd zelf is om je aan deze regel te houden, zodat niemand in de problemen komt op wat voor manier dan ook.
Al met al kunnen we terug kijken op een zeer geslaagde avond wat ons betreft.
 
 

Activiteitencommissie Dorpsbelangen,

Geef een reactie