10 december 2023

Terugkoop mogelijkheid kleedlokaal Zeerijp

0

Het dorpshuis in Zeerijp krijgt de mogelijkheid om het sportgedeelte van Òvoetbalvereniging De FivelÓ terug te kopen. De kleedaccommodatie en bijbehorende ruimten zijn nu eigendom van de voetbalclub.

In een bijzonder geval zou het denkbaar kunnen zijn dat de club het gebouw afstoot. Dan is het toch weer mogelijk dat het Stichtingbestuur van dorpshuis Ons Huis het sportgedeelte voor een symbolische bedrag weer terugneemt.


Aanvullend raadsbesluit

In feite was dit reeds zo afgesproken tussen de betrokken partijen: de gemeente, Stichting Ons Huis en de Voetbalvereniging De Fivel. Echter deze bepaling is niet in deze vorm opgenomen in het eerder genomen raadsbesluit van 26 november 2001. De notaris heeft expliciet een besluit van de raad nodig waarin het sportgedeelte kan worden teruggekocht. Daarom is het raadsvoorstel nodig met betrekking tot het vastleggen van dit recht van koop.


De gemeenteraad vergadert over het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op maandag 25 oktober. De vergadering wordt gehouden in zorgcentrum Wiemersheerd aan de Schepperij 2 in Loppersum. De aanvang is om 19.30 uur.

www.loppersum.nl

Geef een reactie