28 mei 2024

Terugloop inwoners Loppersum zet ook door in 2006

0

Wel dient te worden opgemerkt dat het hier nog om voorlopige cijfers gaat. Kleine veranderingen kunnen nog optreden. Het definitieve aantal inwoners wordt in mei 2007 vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.  De terugloop van het aantal inwoners is een tendens die zich bij vrijwel alle gemeenten in de provincie voordoet.

Tijdelijke opleving
In 2002 kon voor het laatst nog een incidentele lichte groei van het aantal inwoners worden genoteerd. Dit werd toen met name toegeschreven aan de invulling van het bestemmingsplan Wirdumerweg in Loppersum. Daar werden in dat jaar bijna 50 woningen zijn betrokken.

LOOP DER BEVOLKING GEMEENTE LOPPERSUM 2006

mannen

 vrouwen

 totaal

1 jan 2006

5504

5422

10.926

geboren

   42

     61

103

gevestigd

   220

   204

      424

overleden

     43

    48

        91

vertrokken

   269

   303

      572

1 jan 2007

 5454

5336

 10.790

Gemeente Loppersum

Geef een reactie