21 april 2024

Thema avond Digitalisering Platteland van de Vereniging Kleine Dorpen Groningen maakt de tongen los

0

Internet op het platteland leeft. Dat mag wel duidelijk zijn na de thema avond Digitalisering platteland. Verbinding in de dorpen. Tafels en stoelen moesten worden bijgeschoven in het Gavehuis in Oostwold (gem. Leek). Maar liefst zes sprekers deden hun verhaal over de snellere, betere internetverbindingen, maar ook ˜f er behoefte is. Voor de locatie in Leek werd gekozen omdat Essent daar druk bezig is met breedbandvoorzieningen sneller internet mogelijk te maken in de kleine dorpen.

Behoefte

Een team studenten heeft in opdracht van de VKDG een interessant rapport opgesteld waaruit blijkt dat het platteland bepaald niet heeft zitten slapen de afgelopen jaren. Hoge percentages dorpsbewoners geven aan goede internetverbindingen belangrijk te vinden en zien het niet als een bedreiging van de bestaande voorzieningen, maar juist als een belangrijke aanvulling voor de leefbaarheid op het platteland.
Het digitale dorp Nieuwolda laat zien dat er al heel veel mogelijk is middels een eigen web site. Op Paad uit Friesland heeft 140 Friese dorpen op internet gebracht en cursussen verzorgd door de gehele provincie, zodat de mensen, jong en oud blijvend uit de voeten kunnen met hun PC en het internet. Vooral oudere en hulpbehoevende mensen hebben al aangegeven dat nu ze kunnen mailen met hun zoon in Amsterdam of zus in Amerika ze uit hun sociaal isolement zijn verlost.

Provincie

De provincie heeft haar beleid voor de komende tijd uitgestippeld. Het is helder dat Essent en KPN niet uit eigen beweging glasvezel en/of ADSL zullen aanbieden op het platteland. De provincie heeft nu bepaald dat het platteland moet worden ontsloten middels een BreedbandRing. Het is duidelijk dat niet ieder dorp op breedband aangesloten zal worden. Daarvoor is de aanleg van Breedband simpelweg te duur. E.e.a. werd gedemonstreerd aan de hand van het Reitdiepproject. Een zogenaamde open glasvezelverbinding komt wel in de buurt van de dorpen maar men moet dan op zoek naar andere mogelijkheden tot ontsluiting.

Alternatieven

Gelukkig zijn er alternatieven. Middels straalverbindingen via satelliet en kleine antenne, heeft men in het Friese Siegerswoude een compleet dorpsnetwerk aangebracht.
Vanachter de computer kan men melk bij de SRV-man bestellen, afspraken maken, bibliotheekboeken reserveren etc. Wie wat verder uit het dorp woont, krijgt eenvoudig een iets zwaardere antenne, zonder meerprijs, want de kosten worden verdeeld en de financi‘n worden per dorp ondergebracht in een stichting. De leefbaarheid in dorpen is weer een stukje groter geworden.

Reacties

De reacties uit de zaal logen er niet om. De provincie werd zelfs kartelpraktijken verweten door alleen samen te willen werken met de grote jongens, Essent en KPN. De provincie acht dit onjuist, zodra er iets is gerealiseerd, kunnen de kleinere maatschappijen ook een graantje meepikken. De Provincie streeft naar een open glasvezelverbinding, waarop meerdere providers kunnen zitten. Het feit dat de bekabeling d“e er gelegd wordt pas over enige jaren afgerond zal zijn zorgde voor veel gemor in de zaal.

De bewoners van de kleinere dorpen realiseerden zich al snel dat het aanleggen van Breedband naar hun dorp een utopie is en vroegen zich dan ook af waarom de provincie nog wil investeren in Breedband terwijl er al betere en veel goedkopere alternatieven zijn. Volgens de provincie heeft het bedrijfsleven daar niets aan en is het alleen aantrekkelijk voor de gewone thuisgebruiker, oftewel: de inwoners van onze kleine dorpen! Het mag duidelijk zijn: dit muisje krijgt nog een staartje.

Reeds gisteravond zijn er initiatieven ontstaan, waarin wordt gekeken of het experiment Siegerswoude door de provincie en de gemeenten kan worden gebruikt als sjabloon om het platteland zo snel mogelijk ontsloten kan worden. De provincie zorgt voor het open kabelnetwerk, de bedrijven sluiten hier met hun eigen mogelijkheden op aan om zo elk dorp de snellere internetmogelijkheden te kunnen bieden.

© Archief www.stedum.com

www.vkdg.nl

Geef een reactie