18 juni 2024

Thema-avond toekomst onderwijs

0

Op 25 oktober 2011 wordt er in het gemeentehuis van Loppersum een thema-avond georganiseerd voor de gemeenteraad over de toekomst van het onderwijs in de gemeente Loppersum. In het afgelopen jaar is veel aandacht geweest voor de toekomst van het onderwijs in de gemeente Loppersum. Wij vinden het belangrijk om de gemeenteraad en inwoners te informeren over de stand van zaken van de ontwikkelingen in dit proces.

We willen op deze thema-avond de bouwstenen, initiatieven en plannen presenteren die als onderdelen kunnen fungeren van de visie om ook in de toekomst kwalitatief goed onderwijs in de gemeente Loppersum te handhaven. Diverse presentaties
Onder leiding van de heer Jan de Jonge (externe voorzitter) worden diverse presentaties gegeven om een zo volledig mogelijk beeld te geven:

  • Scenario-onderzoek “Vlak ons niet uit” door Hanneke van Brakel (st. Scholenbouwmeester)
  • Pilot geïntegreerde kindvoorziening Stedum door leden van de pilot en vertegenwoordigers van de medezeggenschapsraden
  • “De plattelandsschool als alternatief” door leden van de werkgroep Garrelsweer/Wirdum
  • Alternatief plan “Oost” door de kleine scholen werkgroep Zandplaat, Wilgenstee, Dieftil en Abt Emo.
  • Plannen “Kindvoorzieningen” schoolbesturen door de heer Dick Hendrikse namens de schoolbesturen Marenland en Noordkwartier

Aanmelden
Voor deze informatieve avond kunnen belangstellenden zich aanmelden om op de tribune plaats te nemen om te luisteren. Deze thema-avond heeft primair tot doel de raad te informeren. Er worden tijdens deze bijeenkomst dus geen besluiten genomen.

Geïnteresseerden die bij deze thema-avond als toehoorder plaats willen nemen op de tribune kunnen zich aanmelden via gemeente@loppersum.nl.
Klik hier voor het scenario-onderzoek Scholenbouwmeester

Gemeente Loppersum

Geef een reactie