25 mei 2024

Tijdelijke Corona-compensatieregeling voor Lopster dorpshuizen

Het Rijk heeft 17 miljoen euro beschikbaar gesteld voor alle dorps- en buurthuizen in Nederland. Dit geld is bedoeld voor de dorps- en buurthuizen die buiten landelijke regelingen vallen, waaronder de tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS). De gemeente Loppersum heeft onderzocht welke tekorten er zijn ontstaan bij de dorpshuizen. Op basis van dit onderzoek heeft het college besloten om per dorpshuis een bedrag van € 3.500,- beschikbaar te stellen. Daarmee hoopt het college tegenvallende inkomsten te kunnen compenseren.

Wethouder Pier Prins: “Wij vinden het erg belangrijk dat onze dorpshuizen blijven bestaan. Zij hebben een wezenlijke rol als het gaat om leefbaarheid. Het zijn de “huiskamers van de dorpen”. Door deze extra compensatie hopen we dat de dorpshuizen het hoofd boven water kunnen houden.”

Aanvraag tot 31 december 2020
De besturen van de dorpshuizen kunnen een aanvraag indienen tot 31 december van dit jaar.
Een aanvraag kan worden ingediend via het aanvraagformulier. Deze is te vinden op www.loppersum.nl/corona. Voor alle dorpshuizen die onder deze regeling vallen, is een bijdrage
beschikbaar. De aanvragen worden binnen twee weken beoordeeld.