29 mei 2023

Toegankelijkheid Lopster gemeentehuis onder de loep

Een vertegenwoordiging van de adviesraad Wmo Loppersum heeft vrijdag een gesprek gevoerd met wethouder Hommo Smit van de gemeente Loppersum. Onderwerp van gesprek was het verbeteren van de toegankelijkheid van het nieuwe gemeentehuis aan de Molenweg.

Afgelopen najaar kreeg het Lopster college een brief met een aantal kritische opmerkingen van de adviesraad Wmo. Deze hadden vooral betrekking op de parkeergelegenheid voor invaliden, de toegankelijkheid van de centrale hal en de zich daarin bevindende verlichting. Volgens de adviesraad schort daar nogal wat aan. Verder adviseerde de raad ook om ervaringsdeskundigen de toegankelijkheid van de publieksruimtes te laten onderzoeken. Omdat het wat te lang stil bleef na het eerste schrijven, waagde de adviesraad er nog maar een brief aan. Daar werd vervolgens wel op gereageerd. Volgens wethouder Hommo Smit was er sprake geweest van een communicatiestoring. 

Vrijdag ging een vertegenwoordiging van de adviesraad Wmo op uitnodiging van Smit naar het gemeentehuis om de kritiek toe te lichten. Men kon toen meteen constateren dat een aantal zaken al was aangepakt. Er is nu bijvoorbeeld een parkeerplaats voor invaliden gerealiseerd. Mocht dit niet toereikend zijn, dan kan op ieder gewenst moment voor uitbreiding worden gezorgd. Over de toegankelijkheid van de hal zijn inmiddels afspraken met de aannemer gemaakt.

Verder heeft men afgesproken dat er twee ervaringsdeskundigen door Smit
benaderd zullen worden met het verzoek om de publieksruimtes op goede
toegankelijkheid en verlichting te onderzoeken.
De adviesraad hoopt dat een en ander nog deze maand zal lukken. De uitkomsten van dit onderzoek worden naar de adviesraad gestuurd. „Wij zijn erg tevreden met de
uitkomsten van dit overleg en wachten de resultaten verder af vertelt   secretaris De Lange namens de adviesraad Wmo

Nanko Kiel. Ommelander Courant

Geef een reactie