27 mei 2024

Toekomst van de Sport in Stedum

0

Dit jaar is er een project ÒDe Toekomst van de Sport in StedumÓ, opgestart door het Huis voor de Sport in samenwerking met Dorpsbelangen met als doelstelling:
ÒWe willen het sporten en bewegen bij de jeugd stimuleren zodat het voortbestaan van verenigingen, activiteiten en voorzieningen in Stedum gewaarborgd isÓ
Drie verenigingen hebben vervolgens na een aantal bijeenkomsten besloten dat ze samen willen werken, namelijk de tennisvereniging ÒDe BosbaanÓ, volleybalvereniging ÒInternosÓ en de IJsvereniging Stedum.

De samenwerking is tweeledig:


á     het bewegen van de jeugd stimuleren


á     bestuurlijke samenwerking


 


Kom in beweging!


We zijn begonnen met het stimuleren van het bewegen van de jeugd. Bij de basisscholen in Stedum zijn ÒKOM IN BEWEGINGÓ strippenkaarten uitgedeeld en een  ÓKOM IN BEWEGINGÓ sportkalender; elk kind dat meedoet aan een activiteit, georganiseerd door ŽŽn van de verenigingen in Stedum krijgt een stempel. Aan het einde van het jaar wacht een verrassing. Op deze manier wordt het sporten/bewegen gestimuleerd en leert de jeugd verschillende sporten kennen, zonder dat ze gelijk lid hoeven te worden van een vereniging. Het kan zijn dat het kind daarna lid wil worden (waardoor het voortbestaan van een vereniging op langere termijn wellicht gewaarborgd wordt), bewegen is echter onze belangrijkste doelstelling!


 


Een terugblik


Voor dit jaar heeft onder andere op de sportkalender gestaan de stratenloop van de sportdag, een tennisinstuif, de wandel- en fietsvierdaagse, een volleybalinstuif, skeeleren in Ten Boer, de jeugdestafette tijdens de Stemer Omloop, jeu de boule, noem maar opÉ Het enthousiasme bij de kinderen is erg groot hebben we gemerkt. Bijna ieder kind loopt tijdens de evenementen met de inmiddels bekende groene keycord/strippenkaart om! Dit vinden we als organisatie erg leuk om te zien! Tijdens de (vrijwillige) stratenloop op de sportdag hebben bijna alle kinderen meegedaan, met de wandelvierdaagse liepen zoÕn 60 kinderen mee en op de tennisinstuif bijvoorbeeld waren zoÕn 40 kinderen aanwezig.


 


Schaatsen en de eindinstuif met verrassing op 17 december


Op het lijstje voor dit jaar staat nog Ôschaatsen voor de jeugdÕ en een Ôeindinstuif met verrassingÕ op 17 december. We hopen natuurlijk dat er voor 17 december nog ijs ligt op de ijsbaan, zodat we niet ver van huis hoeven; er zijn vorstvoorspellingen, dus allemaal duimen! Als er v——r deze datum geen vorst ligt, is het de bedoeling dat we gaan schaatsen in Kardinge. Via de ÓKOM IN BEWEGINGÓ nieuwsbrief wordt de jeugd van de beide scholen hierover nog ge•nformeerd.


 


Op 17 december is de eindinstuif, Õs ochtends gaan we voor de jongeren kinderen ÔstreetdancenÕ onder leiding van Jacqueline Pool (in twee groepen opgedeeld). Õs Middags wordt er een competitie uni-hockey gehouden voor de oudere jeugd. Er wordt in kleine teams gespeeld, uni-hockey kun je je voorstellen als een combinatie van gewoon hockey en ijshockey, de bal mag via een boarding rond, de wedstrijdjes zijn kort, maar vaak heel fanatiek. We hebben dan voor iedereen een verrassing, ook voor de kinderen die de strippenkaart niet helemaal vol hebben gekregen. We hopen iedereen op deze dag te zien! Zet deze datum dus alvast in JE agenda of op DE kalender thuis!


 


Volgend jaar


Aan het einde van dit jaar gaan we een en ander doorspreken en hopen we ook volgend jaar met nieuwe ÓKOM IN BEWEGINGÓ activiteiten te starten. We gaan dan ook kijken of we andere vormen van sport aan bod kunnen laten komen, uiteraard ook afhankelijk van de financi‘le middelen. Te denken valt aan bijvoorbeeld een keertje kleutergymen of een middag zelfverdediging. Verder zullen een aantal activiteiten van dit jaar door het grote succes herhaald worden. Ook is het de bedoeling om de jeugd t/m 14 jaar te betrekken bij ÓKOM IN BEWEGINGÓ en willen we alle kinderen in Stedum laten meedoen, dus ——k de kinderen die buiten Stedum op school zitten. Het blijft de bedoeling om de activiteiten gratis of tegen het bedrag van ŽŽn of een paar luttele euroÕs aan te bieden. Dus jeugd: je keycord NIET weggooien, volgend jaar komt er hopelijk een nieuwe strippenkaart en kunnen jullie weer meedoen!


 


Samenwerken op bestuurlijk niveau


Elke vereniging is steeds weer op zoek naar bestuurlijk kader (met name voorzitters, secretarissen en penningmeesters) en heeft telkens weer problemen om voldoende man/vrouwkracht voor het bestuur van een vereniging bijeen te krijgen.


De drie verenigingen hebben daarom ook uitgesproken op dit gebied te willen samenwerken. De komende tijd zal verder gesproken worden over bestuurlijke samenwerking. Belangrijker vonden de verengingen het echter om eerst een start te maken met het stimuleren van het bewegen van de jeugd.


 


Dit was het eerst weer, tot op de ijsbaan of in Kardinge, in elk geval tot 17 december!


 


Met vriendelijke groeten,


namens de organiserende verenigingen,


Andrea Lagro

www.stedum.com

Geef een reactie