22 april 2024

TOESTEMMING NODIG VOOR GEBRUIK CARBIDBUSSEN.

0

Loppersum, 3 december 2002.

TOESTEMMING NODIG VOOR GEBRUIK CARBIDBUSSEN.

De gemeenteraad van Loppersum neemt maandag 16 december een besluit om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te wijzigen. In de APV wordt dan opgenomen, dat het carbidschieten met de bekende melkbussen in het vervolg verboden is. Echter, het is wel mogelijk om hiervoor toestemming te vragen aan de gemeente.

Toestemming
De burgemeester verleent toestemming voor het carbidschieten bij een openbaar evenement (d.w.z. met publiek erbij). In andere gevallen (bijvoorbeeld bij het ÒinschietenÓ van de bussen) doen burgemeester en wethouders dat.

Wie toestemming wil hebben voor het carbidschieten, moet dat voor vrijdag 20 december aanvragen bij de afdeling Algemene Zaken van de gemeente, postbus 25 in Loppersum. De gemeente stuurt aanvraagformulieren op verzoek toe.

Wanneer is geen toestemming nodig?
Geen toestemming is nodig voor carbidschieten op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur, als gebruik gemaakt wordt van bussen van maximaal 1 liter. De betreffende persoon mag daarbij geen gevaar veroorzaken voor andere mensen of voor het milieu.

Ook is geen toestemming nodig als het carbidschieten gebeurt op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur op een erf bij een woning buiten de bebouwde kom, waarbij gebruik gemaakt wordt van bussen met een maximale inhoud van 60 liter mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.
Onder andere moet de afstand tot gebouwen van derden minimaal 100 meter zijn en mag met maximaal 2 bussen worden geknald.

© Archief www.stedum.com

Gemeente Loppersum

Geef een reactie