24 februari 2024

Top 2000 kerkdienst in Middelstum

Op zondagmiddag 14 januari wordt er een Top 2000 kerkdienst gehouden in de Hoeksteenkerk, Burchtstraat 23 te Middelstum. De hele dienst staat in het teken van muziek die genoteerd staat in de Top 2000. Popkoor Ripa uit Zeerijp zingt enkele populaire nummers en bezoekers worden uitgenodigd om mee te zingen. De dienst begint om 15.00 uur. Toegang is gratis.