25 april 2024

Trefcentrum eist vergoeding van Bedum

0

Bedum – De exploitanten van het zalen- en horecacomplex Trefcentrum in Bedum eisen een schadevergoeding van de gemeente Bedum, wegens de in hun ogen onjuiste berichtgeving op de gemeentelijke website.

Volgens het echtpaar Wesseldijk-Bos is het zeer aannemelijk dat door deze informatie geen bruiloften, partijen en bijeenkomsten worden geboekt, omdat volgens de gemeente ‘het Trefcentrum wordt afgebroken’. Naast inkomstenderving claimt de ondernemer ook de kosten voor juridische bijstand.


In het gewraakte bericht wordt door de gemeente summier uit de doeken gedaan hoe de Professorenbuurt, waarin het Trefcentrum staat, er in de toekomst uit zou kunnen zien. Dit in samenhang met de voorgenomen herstructurering van het – merendeels – verouderde (huur)woningbestand in dit deel van Bedum. Een stedenbouwkundig bureau heeft hiervoor onlangs een aantal modellen gepresenteerd. In een van de modellen is ook het Trefcentrum meegenomen.


Raadslid Henk van der Velde (Gemeentebelangen) schaart zich achter de horecaondernemer. Hij noemde het tijdens de laatste raadsvergadering ”een grote misser” dat op de website zou staan dat het Trefcentrum in de toekomst zal moeten verdwijnen. ”Beseft u wel dat het Trefcentrum er schade van kan ondervinden? ” wilde het raadslid van B en W weten. ”Want, nu al bedenken potenti‘le klanten zich”


Wethouder Stoffer Jan Haan vindt dat de beschrijving op de website verkeerd wordt uitgelegd. Hij legt uit dat er in het geheel geen sprake is van een ‘gemeentelijk voornemen’ het Trefcentrum af te breken. En de beschrijving op de website geeft daar volgens Haan al evenmin aanleiding toe. ”Het is beduidend genuanceerder geformuleerd, namelijk dat het niet uitgesloten is dat het Trefcentrum op de langere termijn verdwijnt en in dat geval eventueel beschikbaar zou kunnen komen voor woningbouw.”


Volgens de wethouder is dat ook geen vreemde suggestie. Hij zegt dat de exploitant van het Trefcentrum heeft aangegeven mee te willen denken over de toekomstige indeling van de buurt en de rol van het Trefcentrum daarin. Mede naar aanleiding hiervan werd opdracht gegeven voor de modellenstudie. ”De eigenaren hebben destijds zelf een architect in de arm genomen”, aldus Haan.

www.dvhn.nl

Geef een reactie