2 maart 2024

Twee belangrijke Stemer zaken

0

Dorpsbelangen heeft via een directe vraag van raadslid Chris Bultje van de PvdA de toezegging van wethouder Jan de Heer gehad dat de belofte voor een speelveldje gestand moet worden gedaan, en dat binnen niet al te lange tijd (geen twee jaar). De brief van Dorpsbelangen over deze zaak heeft effect gehad. Binnenkort voor een speelveldje om tafel, met jeugd.

Verder ziet het er naar uit dat de bomen bij het station gekapt gaan worden, maar dat er wel herplant plaats zal vinden. Jammer is dat de echte reden voor de discussie, roekenoverlast, niet op tafel kwam. Volgens CDA-raadslid Hommo Smit lopen de mensen met een tas boven het hoofd naar de trein vanwege de takken die op hun hoofd vallen. De echte treinreiziger weet wel beter, de kans op vogelpoep is tenslotte aardig wat re‘ler. De omwonenden kunnen met dit resultaat gefeliciteerd worden, en Dorpsbelangen steunt om reden van roekenoverlast de uitkomst ook. Gelukkig is door de brief van Dorpsbelangen en de geluiden van Stedumers tegen kap wel herplant als uitkomst uit de bus gekomen. Anders was het bij kaalslag gebleven. In combinatie met (beperkte) herplant langs de Weersterweg zal de entree van Stedum op termijn weer mooi worden. De herplant van de Weersterweg zal bij de entree van het dorp ook op snelheidsvermindering gericht zijn. Als we praten over gevaar in het dorp is verkeer nummer 1, en het niet afgeschermde water nr 2. Daarvoor (Klokkenpad) zijn echter geen middelen beschikbaar. Gelukkig kunnen we aan verkeersgedrag zelf iets doen, al is dat niet eenvoudig gebleken.Straks maar even goed kijken bij het kappen hoe ÒzachtÓ die bomen nu werkelijk van binnen zijn.  Waar de roeken hun intrek gaan nemen, is weer afwachten. Misschien weer terug naar het kerkhof? Daar voelden ze zich na de grove kap niet meer thuis en die omwonenden hebben ze ook al jaren verdragen. Gelukkig hebben we daar geen zeggenschap over.

www.stedum.com

Geef een reactie