25 april 2024

Twee ontwerpen Sennemalocatie ter inzage

0

1 oktober 2003 is de gemeente Winsum eigenaar van de Sennemalocatie. Deze locatie is van groot belang voor Winsum; een goede toekomstige invulling in combinatie met een zorgvuldige stedenbouwkundige en verkeerskundige inbedding in zijn omgeving, betekent een forse positieve impuls voor de ontwikkeling van de totale verzorgingsstructuur van Winsum.

Gedurende de hele maand augustus zijn in het gemeentehuis twee architectontwerpen van de toekomstige Sennema-locatie voor het publiek te bezichtigen.

Keuze ontwerp
De gemeenteraad van Winsum heeft in april 2003 een programma van eisen voor de ontwikkeling van de Sennemalocatie vastgesteld. Vervolgens zijn een projectgroep en een klankbordgroep in het leven geroepen, waarbij de klankbordgroep de projectgroep adviseert over de keuze van een architectenbureau, oftewel een ontwerp van de Sennemalocatie. Twee bureaus, Daad Architecten bv. en De Zwarte Hond, hebben in juli een voorlopig ontwerp voor de toekomstige invulling van de Sennemalocatie gepresenteerd. In september zal het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, op advies van de klankbordgroep en de projectgroep ŽŽn ontwerp selecteren.

Presentatie op dorpsplein
Op vrijdag 6 augustus en 27 augustus (tijdens koopavond van 19.00 uur tot 21.00 uur) zal wethouder H.J. Zeevalking op het dorpsplein in Winsum staan om de twee ontwerpen te presenteren en toe te lichten aan belangstellenden. De ontwerpen zijn vanaf maandag 2 augustus te zien in de centrale hal van het gemeentehuis. 

www.winsum.nl

Geef een reactie