25 mei 2024

Het wordt steeds moeilijker om neutraal over de gemeentelijke politiek te schrijven. Eerst een verrassende verkiezingsuitslag, en nu een formatie die wel heel apart verliep. De kranten staan weer vol van de zaken in Loppersum, en dat vind ik in ieder geval niet zo prettig. Het komt weer niet al te serieus over, en dat is voor het vertrouwen van de inwoners van Loppersum in de politiek niet goed. Een klein tipje van de sluier hierbij opgelicht, want er is amper iets naar buiten gekomen. En ook dat is niet goed. Politiek is een serieuze zaak, en daarvoor zal ik dan ook de passende bewoordingen gebruiken.

Hoe verliep het spel?
Van te voren waren er regels opgesteld hoe we als lijsttrekkers te werk zouden gaan. De grootste partij mocht beginnen. Dat was Pier Prins van het CDA. Waarom dat niet lukte is niet naar buiten gekomen. Het volgende bericht was dat Joan Stam is verzocht in opdracht van de fractievoorzitters het stokje over te nemen als formateur van buiten. Zij had twee goede principes, een kwalitatief sterk college, met in principe twee wethouders, en Loppersum Vooruit in de coalitie. Dat proces verliep moeizaam. Dankzij de vele fracties waren er ook de nodige wethouderskandidaten en niemand stapt graag over zijn eigen ambities heen. Loppersum Vooruit moest op zoek naar een wethouderskandidaat die voor alle partijen acceptabel zou zijn om mee te regeren. Ook dat kostte extra overleg en tijd.

 
Verhoudingen
Ondertussen ging er blijkbaar een ander proces van start vanuit de partijen die nu een coalitie hebben gevormd. Je kunt daar op twee manieren naar kijken. Ten eerste dat het goed is dat er een college komt. Maar de andere kant is dat dit niet buiten een door alle fracties aangestelde formateur om had gemoeten. Groot probleem is dat de raad nu vanaf het prille begin zwaar verdeeld is. Een bestuur dat zo te werk gaat, moet eerst weer vertrouwen herwinnen. Je moet de verkiezingsprogramma’s er ook niet bijpakken, want de eerst mogelijke besparing, het aantal wethouders, is al losgelaten. Ook al zal de totale omvang van de aanstellingen beperkt blijven, het kost in ieder geval meer overleg en afstemming. Als je op 15 zetels 4 wethouders hebt, is er toch wel sprake van overkill. Blijkbaar kun je als VVD met één zetel in Loppersum al een wethouderskandidaat leveren, terwijl dat niet gebeurt als je als Loppersum Vooruit drie zetels gewonnen hebt. In tijden van bezuinigingen is zo’n verhouding bovendien geen goed signaal. In de afgelopen raadsperiode was er vanuit de oppositie veel kritiek op de coalitiepartijen. Zij zouden de oppositie onvoldoende betrokken hebben. Nu starten we met met verstoorde verhoudingen. Ik ben benieuwd hoe we straks rond de tafel zitten.
 
Het blijft natuurlijk heel belangrijk om de toekomst van Loppersum leidend te laten zijn. Zo was het formatieproces door Joan Stam ook ingestoken, het vormen van een sterk en slagvaardig college. Dit college moet zich nog bewijzen, en voor een oordeel is het nog te vroeg. De conclusie lijkt wel gemakkelijk te trekken dat het blijkbaar voor politici een stap te ver is de eigen ambities een beetje in toom te houden. Die ambitie heeft hopelijk ook een andere kant, we zullen afwachten wat daar voor goeds voor de inwoners van de gemeente Loppersum uit voortkomt.
 
Hoe nu verder?
De oppositie is nu wel in elkaars armen gedreven, maar of dat in het stemgedrag straks in de raad ook zo te merken is, is de vraag. Alle partijen weten wat er in Loppersum moet gebeuren. De noodzakelijke uitvoering van het saneringsplan was vóór de verkiezingen een breekpunt, maar tijdens de formatie niet meer. Voor kiezers die meenden tegen het saneringsplan te stemmen, lijkt mij dat nog de grootste teleurstelling.. Het saneringsplan ligt gewoon voor en zal hoofdstuk voor hoofdstuk uitgewerkt en uitgevoerd moeten worden. Als fractie hebben gedacht nu we toch oppositie zijn, om wat meer naar buiten te treden en verenigingen met de eisen die aan hen gesteld worden te helpen. We hopen op die manier iets te kunnen bereiken.
Dit college zal zijn overtuigingskracht binnen en buiten de raad hard nodig hebben.
 
Met vriendelijke groet,
 
Lies Oldenhof

www.stedum.com

Geef een reactie