18 juni 2024

Deze keer is er wel weer wat te schrijven, een raadsvergadering die werd opgefleurd door ballonnen van de kleine scholen in onze gemeente en een commissievergadering. Over die vergadering stond complimenteus in de krant dat de raadsleden wel tot discussie in staat waren. Het ging over openbaar vervoer en over de nieuwbouwmogelijkheden in de verschillende dorpen. Als waarnemend voorzitter van de commissievergadering hoefde ik me niet te vervelen en het publiek was ook geboeid. Maar nu eerst de raadsvergadering, die vooral bleek te gaan over iets dat niet op de agenda stond. De zaal zat vol met bewoners van dorpen met kleine scholen die ter verhoging van de feestvreugde ballonnen hadden meegenomen.

 

Ballonnen
De kleine scholen organiseren zichzelf. Dat bleek op de raadsvergadering. Hoewel het integraal huisvestingsplan pas in mei op de agenda staat, zat de zaal nu al vol met protesterende ouders. De scholen mogen niet dicht en ouders nemen alvast een voorschot op dat mogelijke besluit. Westeremden is een goed voorbeeld. Kijk maar eens naar alle paarse posters in en rond het dorp. Als je mensen iets ontneemt, moet je een goed verhaal hebben. Als deze huisvesting te duur is (betaald door de gemeente) en de wijze van organiseren van zo’n aparte school ook (schoolbestuur Marenland), dan komt er een verhaal waarin wordt gemotiveerd dat de school uiteindelijk dicht moet. Het gaat nu om een denkrichting, is ons gezegd, maar Westeremden laat het er niet op aankomen en heeft al laten weten dat ze de argumenten van kwaliteit en geld niet geloven.
Loppersum, Middelstum en zelfs Stedum vormen zoals het nu lijkt geen probleem. Daar kunnen scholen blijven. Zelfstandig of in de vorm van samenwerking tussen christelijk en openbaar onderwijs. Dat zou de oplossing voor Stedum zijn. Maar dan zijn er nog een aantal kleine scholen over die met opheffing worden bedreigd. Elk dorp wil natuurlijk wel zo’n levend iets voor hun dorp behouden. Zo is men ook bezig met een schoolontwikkeling in Zeerijp, in de hoop de kwaliteit op peil te houden en de toekomstbestendigheid van de dorpsschool aan te tonen.
Wat willen ouders?
Een onderzoek onder ouders kan echter meer helderheid bieden dan er nu is. Wat doen ouders als ze de school te klein vinden? Wanneer vinden ouders de school te klein? Gaan de Zandsters naar Spijk of naar Uithuizen? Waarschijnlijk niet naar Loppersum en of ze wel naar Zeerijp gaan is nog de vraag. Wat je ook in Loppersum als schoolvoorziening biedt, ouders hoeven daar niet voor te kiezen. Dus moet je heel goed weten wat ouders willen. Westeremden bepleitte het belang van het samen opgroeien van kinderen. Als kinderen naar verschillende scholen gaan, spelen ze ook niet met elkaar. Dat zijn dingen waar de politiek op in zou kunnen spelen, door bijvoorbeeld vervoer te organiseren als de school echt te klein wordt.
Lek geprikt
Op dit moment zitten de scholen nog boven de wettelijke opheffingsnorm van 23 leerlingen. En dat zou volgens de landelijke politiek nog kleiner kunnen. Nu blijkt echter dat in het huisvestingsplan de gemeentelijke opheffingsnorm wordt bedoeld, bepaald op 37 leerlingen. En daar zit Westeremden onder. Een deel van de raad begreep de gang van zaken niet meer en zei niet bereid te zijn mee te werken aan de bespreking van het Integraal huisvestingsplan. Men vond het een slecht rapport en ook niet goed met de ouders besproken. Daarvoor applaudisseerden de aanwezige ouders (en leerkrachten, overigens). Vervolgens werden alle meegenomen ballonnen met veel kabaal lek geprikt en verliet men de zaal. Een ongebruikelijke vertoning. Ouders willen betrokken zijn, dat kun je ervan leren. Naar elkaar verwijzen als bestuur en gemeente geloven ze niet en 10 minuten gesprekjes doen ouders wel op school, maar niet met de wethouder. Inmiddels heeft de wethouder toegezegd de bespreking van het plan aan te passen en het niet over opheffing van scholen te hebben. Nog even afwachten of de raadsleden dat voldoende vinden. Zo gebeurt er ineens van alles, zelfs als een onderwerp niet eens op de agenda staat.

Met vriendelijke groet,
Lies Oldenhof

www.stedum.com

Geef een reactie