20 mei 2024

Nederland straft strenger?
Deze keer schrijf ik over iets waar we ons als raadsleden ook over uitspreken, het lokale veiligheidsbeleid. We geven dat aan de korpschef aan waar de politie naar ons idee op zou moeten letten. Hoewel dit kabinet strenger zou willen straffen, heb ik recent meegemaakt dat het omgekeerde gebeurt. Verkeersgedrag is van belang, maar snelheidsovertredingen blijkbaar niet. Nieuw beleid, volgens de politie. Het raakt aan het raadslid zijn, omdat we in de raad bij de herinrichting van de dorpen hebben gezegd de Europese regels aan te houden, allemaal in snelheid terug dus. In dit stukje leg ik graag uit waarom ik vind dat we ons daar ook aan moeten houden.

N360
De weg van Groningen naar Delfzijl is regelmatig onderwerp van gesprek. Het zou veiliger moeten en sneller. Er zijn de nodige aanpassingen gedaan, met doorgetrokken streep, de rotondes en duidelijke snelheidsaanwijzingen. Toen ik afgelopen week naar Delfzijl reed voor een gezamenlijke vergadering met de raad van Appingedam en Delfzijl, viel me de nieuwe inrichting dan ook duidelijk op. Ik wist overal precies hoe hard ik mocht rijden. Hoewel er auto’s zijn die van nature steeds harder lijken te gaan, hield ik me aan 80 km. Vlak voor Delfzijl werd ik ingehaald door een auto met een snelheid van naar schatting zeker 30 km per uur meer. Na de laatste rotonde bleek de snelheid van de inhaler echter niet zonder gevolgen. Een auto die vanaf het Burgemeester van Julsinghatehuis was gekomen, was vol geraakt. In de weg zit ter plekke een brug, slecht zicht dus, voor beide partijen. Als je dan te hard rijdt, kun je niet tijdig remmen, het duurt langer en je wordt later gezien.

Nieuwe regels
Wat zei de politie in Delfzijl in dit geval? We doen niets met uw informatie, we volgen de nieuwe regels. We maken geen proces verbaal op, beide partijen nemen verder geen actie naar elkaar toe, en degene van de uitrit zat fout. Het valt te hopen dat de roekeloze chauffeur ervan geleerd heeft. Wat de verzekering doet weet ik niet, dit ongeval had echter simpel voorkomen kunnen worden. Op de terugreis werd ik op soortgelijke wijze ingehaald. De krant volgend deze week bleek dat er nog 2 x een ongeluk heeft plaatsgevonden tussen Appingedam en Delfzijl. Ook op andere plaatsen in de provincie was het heel ongelukkig raak. Bij de volgende bespreking van het Lokale veiligheidsbeleid een punt om aan te halen. Te hard rijden zou alle aandacht moeten hebben en roekeloos rijgedrag zou niet zonder gevolgen.

Met vriendelijke groet,

Lies Oldenhof

www.stedum.com

Geef een reactie