24 mei 2024

Uit de raad december 2009

0
Op de vergadering van Dorpsbelangen heb ik beloofd een vooruitblik te geven op wat de bezuinigingen voor Stedum zouden kunnen inhouden. Dan kan men in Stedum alvast gaan nadenken over wat er boven ons hoofd hangt en wat we daaraan kunnen doen. Het is een beetje riskant om dat te doen, omdat de besluitvorming daarover in de komende maanden plaats zal vinden. Bovendien hebben we nu een nieuwe inspecteur. De vorige moest eerst naar DSB in Alkmaar en daarna naar Bonaire. Of dat negatief of positief is weet ik nog niet, we moeten nog kennismaken. Het is me wel duidelijk dat Loppersum als gemeente toch wel een erg willekeurig bij elkaar gepakt geheel is. Ik kijk steeds vaker naar Eemsmond, waar ik me verbaas over wat daar kan worden uitgegeven.
Saneringsplan
Waar moet je in Stedum nu rekening mee houden als alle voorstellen zoals ze nu in het saneringsplan staan worden uitgevoerd? Een paar ideeën, in willekeurige volgorde, en deels door mij persoonlijk geïnterpreteerd. Het is nog niet gezegd hoe snel deze veranderingen zullen optreden en het lijstje is nog niet compleet. Alternatieve besparingen zijn ook mogelijk.
 
Scholen
Zo verwacht ik niet dat de scholen op korte termijn zullen samengaan, maar op iets langere termijn moeten we er wel rekening mee houden dat twee gebouwen voor twee kleine scholen niet zo realistisch is. Als scholen niet samenwerken, lopen we het risico dat ze allebei verdwijnen. De gemeente betaalt de gebouwen, en de schoolbesturen het onderwijs. Voor zowel gemeente als bestuur zal samengaan financieel aantrekkelijker zijn dan een kleine school in stand houden. Dan is het maar net wat we willen. Een school in het dorp houden, of beide scholen weg. Als beide scholen weggaan is de basis voor een sportgebouw ook weg.
 
Saneringsplan: bibliotheek
Een tweede voorbeeld is de bibliotheek. Een uur wekelijks staan met de bibliobus kost jaarlijks ongeveer 7000 euro. In Stedum staat de bus op twee plekken, twee keer per week. Hoewel er veel gebruik van wordt gemaakt, lopen we het risico dat de standtijd wordt verkort. Inleveren en halen van boeken mag nu ook al overal, maar dat wil nog niet zeggen dat je de bieb wel kunt missen. De bus staat nu bewust eerst bij de beide scholen en daarna op de parkeerplaats aan de Singel. Er moeten plm. 7 wekelijkse openingsuren/sta uren worden bespaard.
 
Overal in de gemeente een beetje minder open of de kleinere dorpen voortaan overslaan? Dat laatste beperkt het gebruik door ouderen in ons dorp, en kinderen worden dan minder gemakkelijk op het gebruik gewezen. Alleen ’s middags bij de scholen staan betekent dat mensen die werken elders naar een bibliotheek moeten. Hier moeten we dus over nadenken. Dat Stedum houdt wat het nu aan uren heeft lijkt me onwaarschijnlijk. Maar zo zie je wel dat het beleid om bij de scholen te staan ook te maken heeft met de hierboven staande bezuiniging. Als Dieftil in Oosterwijtwerd sluit, of Stedum krijgt één school, zullen er automatisch al minder sta-uren meer zijn. Maar het werkt natuurlijk niet zo dat vanwege een bibliotheekbezuiniging de school gaat sluiten.
 
Saneringsplan: Ivak
Voorstel is dat het Ivak 50.000 euro minder subsidie krijgt van Loppersum. Er blijft wel AMV, waarvoor je o.a. in Loppersum terecht kunt, maar AMV is ook wel in Stedum gegeven, als de groep voldoende groot was. Dat zou nog steeds kunnen. Lesuren van leerlingen van Jehova Nissi moeten voortaan worden betaald. Dat moet het Ivak beslissen. Volwassen deelnemers moeten waarschijnlijk meer betalen voor hun schilderles. Maar de beste stap zou zijn dat ook Eemsmond mee gaat doen. Omdat nu elke gemeente al minstens 100.000 euro bijdraagt, valt de 50.000 van Loppersum dan zo weg. In Stedum sta je ook nu al op een wachtlijst als je keyboard of gitaar wil spelen. Projecten op scholen zijn natuurlijk wel belangrijk. Het zou wel goed zijn te kijken wat we nu in de gemeente precies voor die subsidie krijgen en wat daarvoor precies wordt gedaan. Het Ivak en de raad moeten beslissen of culturele projecten op scholen (zoals over de architect Hundertwasser) dan ook niet meer door kunnen gaan. Wat er dan verdwijnt moeten we wel duidelijk kunnen maken.
 
Saneringsplan: sportvoorzieningen
Waar mogelijk moet er bespaard worden. Voor voetbal wordt gekeken naar de KNVB norm voor het aantal velden per het aantal spelende teams. Stedum zit daarin op niveau, en kan natuurlijk ook geen veld kwijt als je er maar eentje hebt. Vijf voetbalclubs moeten in principe samen 40.000 besparen. Als dit niet door het sluiten van velden kan moet Stedum in principe 8000 euro besparen. De club moet nadenken of ze dat kunnen bereiken door nog meer in eigen beheer te doen. Levensvatbare clubs (ook ijsbaan en tennis) worden in stand gehouden, kleine clubs kunnen niet overleven.
 
Tot zover eerst enig huiswerk voor het dorp. Er is nog niets besloten, des te belangrijker om goed voorbereid te zijn als het college van B&W komt praten. Dit stuk is eerst lang genoeg.
 
Met vriendelijke groet,
 
Lies Oldenhof

www.stedum.com

Geef een reactie