23 februari 2024

Uit de raad december 2010

0

In de raadsvergadering van de afgelopen week (als u dit leest) staat de bezuiniging op het schoolvervoer op de agenda. Sinds de opheffing van de school in Garsthuizen worden de kinderen op kosten van de gemeente naar Westeremden vervoerd. Nu wil de gemeente dit bedrag afschaffen. Wat te doen met de terugloop in kindertal in het vooruitzicht? Gaan we weer vervoeren of moeten ouders dat zelf regelen?

Integraal huisvestingsplan
Het is niet voor het eerst dat scholen onder druk staan. Zijldijk is al lang geleden gesloten, en nu zijn er ook weer scholen die een klein aantal kinderen kennen. Recent is De Wegwijzer gesloten, de christelijke school in ’t Zandt. De verwachting is dat er meer scholen op termijn niet open kunnen blijven. Als sluiting in beeld komt ga je er geen grote verbouwingen meer doen. Er is een Integraal Huisvestingsplan gemaakt om te bepalen in welke scholen je voor de lange termijn investeert en welke scholen niet. De gemeente gaat over het geld voor de gebouwen. De schoolbesturen gaan over het onderwijs, en het samenwerken of sluiten van scholen. Bij voorgenomen sluiting heeft de raad het laatste woord. Juist als een gebied met problemen in het handhaven van voorzieningen te kampen heeft, kun je ook bronnen aanboren om die problemen op te lossen. Zo is er krimpgeld, maar ook geld voor een geïntegreerde kindvoorziening.
Geïntegreerde kindvoorziening
Dat laatste geld wordt in Stedum besteed, maar hoe is nog niet duidelijk. Er wordt vanuit gegaan dat het beter is om voorzieningen met elkaar te combineren, peuterspeelzaal, basisonderwijs, naschoolse opvang. De sluiting van een school in het ene dorp moet acceptabel zijn omdat er een voorziening met meer mogelijkheden ontstaat in een ander dorp. Of ouders er ook zo over denken is nog niet onderzocht. Een school in de buurt en een crèche onderweg naar het werk, of bij het werk is een vaak gebruikt alternatief. Opvang is in een dorp vaak ook via buren of familie geregeld. Kinderopvang aan huis bij gastouders is in Stedum gebruikelijk en gewenst. Eerst de ouders maar eens vragen is een stap die nog ontbreekt in het verhaal.
Wat willen we in Stedum combineren?
Als het kinderaantal van de beide scholen gecombineerd wordt, zou er weer een school met de schaal van een aantal jaren geleden kunnen komen. Zo’n 100 à 110 kinderen zou dan weer een mooi aantal zijn. Stedum komt nu echter in aanmerking voor een geïntegreerde kindvoorziening, waarvoor men eigenlijk van 200 kinderen uitging. Los van het noodzakelijke aantal kinderen voor zo’n voorziening, is het voor mij de vraag of overleven van de school in deze vorm moet. Voor kinderopvang zijn we in Stedum niet gewend van een school afhankelijk te zijn. Er zijn meerdere gastouders, ook heel professioneel toegerust, waar dankbaar gebruik van wordt gemaakt. Een school voor iedereen in Stedum is wel erg belangrijk. En ook de peuterspeelzaal is een mooie voorziening. Voor kinderopvang hoef je hier niet op stadsniveau te denken. Veel regelt zichzelf in een dorp, en vaak tot grote tevredenheid.

Hoe dan wel? Daar moeten we het nog over hebben, vooral met de ouders zelf. Voor de dorpen om ons heen zal georganiseerd vervoer nodig zijn als er scholen moeten sluiten. Ook al is er nog zo’n mooie geïntegreerde kindvoorziening een dorp verderop.
Met vriendelijke groet,
Lies Oldenhof

www.stedum.com

Geef een reactie