23 februari 2024

Uit de raad december 2012

0

Het jaar is bijna om, maar er is nog onderwerp dat het vermelden waard is. Het ging over het onderwijs, hoe we de plannen in de gemeente willen behandelen. Vorig jaar was er het Integraal Huisvestingsplan, dat veel weerstand opriep, o.a. in Westeremden.  Daar heeft men van geleerd, en er werd nu eerst een visie op onderwijs geschreven. De raad heeft gediscussieerd hoe de koe bij de hoorns te vatten. Scholen krimpen, hoe gaan we beslissen welke scholen kunnen blijven? De raad beslist over het opheffen van openbare scholen, en dat zou bij samenwerking van scholen ook in Stedum aan de orde kunnen zijn. Dat ook schoolbesturen praten over samenwerken of zelfs samengaan, maakt het voor de raad weer een stukje eenvoudiger. Iedereen heeft wel door dat er iets moet gebeuren om een levensvatbare school in Stedum over te houden.

Regeren is vooruitzien
De gemeente betaalt de schoolgebouwen en moet ze onderhouden. De schoolbesturen staan voor de hogere personele kosten, en als de scholen in leerlingental achteruitgaan loop je tegen de beslissing van sluiting aan. Sinds de opstand over het IHP is het de schoolbesturen en de gemeente duidelijk dat je niet om de ouders heen kunt. Dat is de winst van dit jaar, want eerdere plannen werden vanaf de tekentafel gemaakt. Vier kind voorzieningen in onze gemeente, kruisjes op de kaart, en zonder na te denken waar dat dan van betaald moet worden. Bovendien zijn er in de dorpen heel andere opvangmogelijkheden, met buren, grootouders, gastouders maar ook een professioneel kinderopvangbedrijf. Het toverwoord om onrust te vermijden is nu maatwerk, en over investeringen in stappen beslissen. We beslissen per plan wat we dan in de betreffende school willen investeren.

School voor school
Toch zit er een klein addertje onder het gras. Hoewel we de plannen school voor school bekijken (en Stedum dus als eerste aan de beurt is), moeten we ook naar het geheel kijken. Het geld mag niet al op zijn, als er in andere dorpen ook nog geïnvesteerd moet worden. Het geld moet ook niet in een school worden gestopt die niet levensvatbaar blijkt. Wie het eerst komt, het eerst maalt, maar wel met een totaalbeeld in het achterhoofd. Dat worden voor de komende jaren nog moeilijke beslissingen. In Stedum zal een samengegane school goede levenskansen hebben.

Met vriendelijke groet,

Lies Oldenhof

www.stedum.com

Geef een reactie