18 juni 2024
Wat heeft zich de afgelopen tijd afgespeeld? Van alles, maar weinig politiek nieuws. Oud en Nieuw, de uitreiking van de waarderingsprijs als terugblik over het afgelopen jaar. En deze week praten met de nieuwe inspecteur. Ik vrees dat we het in dat gesprek niet gemakkelijk krijgen. En als we niet gesaneerd willen worden moeten we nu 1,2 miljoen terugbetalen. Maar dat is voor de volgende keer. Wat was er wel te beleven?
Oud en Nieuw
Wat heeft de raad hiermee te maken? Vóór Kerst bespraken we de gemaakte kosten rond die tijd vorig jaar, en of dat niet anders kon. In Stedum kón het anders. Liever een feest met subsidie dan 3 nieuwe verkeersborden. Want dat is ongeveer 1000 euro, en daar kun je leuke dingen mee te doen. Zitting nemend aan de raadstafel is het erg prettig te kunnen zeggen dat de jaarwisseling in Stedum goed verlopen is. Vaak wordt er aan die tafel geklaagd over dat er zoveel onnodige schade is. Terecht natuurlijk, maar je kunt je energie ook steken in een goed initiatief. En het is prettig dat de gemeente een deel van het schadegeld hiervoor wil besteden. Stedum bleek overigens het dorp waar rond de jaarwisseling het meeste georganiseerd werd. Ook het vuur bij de haven werd druk bezocht en de jeugd paste zich keurig aan door het carbidschieten rond 5 uur een poosje te staken. Dat is door de mensen die op de chocolademelk en/of het slokje afkwamen zeer gewaardeerd. In de gemeente Loppersum kun je overigens ook zo gewaardeerd worden dat je er een prijs voor krijgt. Maar daarvoor gelden nog enige aanvullende eisen.
 
Waarderingsprijs
Dit jaar was het mijn taak de waarderingsprijs uit te reiken op de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Deze prijs wordt uitgereikt aan een persoon of een groep die op sportief, maatschappelijk of cultureel gebied iets bijzonders hebben gepresteerd, of die Loppersum positief in het nieuws hebben gebracht. Dit is geen eenvoudige zaak. Als voorzitter van de jury moet je vele meningen bij elkaar brengen, en in een tijd van saneringsplannen krijgen bepaalde initiatieven ook een bijzondere lading. Toch moet je met zoiets ook niet te politiek bezig zijn. Als jury vonden we dat juist de werkers op de achtergrond deze keer maar eens in het zonnetje moesten worden gezet. Dat gold voor de Historische Vereniging Loppersum (inmiddels ook in Stedum opgericht), voor de vrijwilligers van het KP Zijlbad (in Stedum niet zo’n item) en Stichting Vluchtelingenwerk (waar ook in Stedum mensen zich met hart en ziel voor inzetten). De Historische Vereniging kreeg uiteindelijk de waarderingsprijs over 2009 uitgereikt, mede vanwege de inzet voor het herstel van de begraafplaats in Loppersum. Ook dat is een mooi voorbeeld dat in Stedum navolging zal krijgen. Bezwaar van het benadrukken van één initiatief is dat je als jury afhankelijk bent van de nominaties, en zo blijven hele goede initiatieven buiten de publiciteit. Gelukkig noemde burgemeester Rodenboog specifiek Kunstspoor. Er is zoveel dat waardering verdient, laten we die waardering vooral in eigen kring ook geven.
 
Met vriendelijke groet,
Lies Oldenhof.

www.stedum.com

Geef een reactie